Rozmowa dnia – Janusz Piechociński

Gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia był Janusz Piechociński,  wicepremier i minister gospodarki. Głównym tematem dyskusji był wpływ kryzysowej sytuacji na Ukrainie na gospodarkę i wymianę handlową Polski z krajami byłego ZSRS. Wicepremier wskazał również przykłady działań jakie podejmuje rząd polski w celu uniknięcia negatywnych skutków destabilizacji rynków za Bugiem.

Rozmowę przeprowadziła Zuzanna Dąbrowską. Pełny zapis wywiadu.

[fot. Polskie Radio S.A./www.polskieradio.pl]

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Piechociński

Podjąłem w zeszłym tygodniu, bo takie są moje kompetencje ustawowe, decyzję o zwiększeniu rezerw materiałowych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

J. Piechociński podjął decyzję o zwiększeniu rezerw materiałowych, jednak zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Jej treść jest jednak informacją niejawną.

W odpowiedzi na nasze zapytanie Agencja Rezerw Materiałowych oraz Ministerstwo Gospodarki potwierdziło podjęcie decyzji przez ministra J. Piechocińskiego. Zgodnie z prawem, decyzja ta pozostaje objęta klauzulą tajności. Agencja Rezerw Materiałowych jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, działającą na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych.  Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą minister właściwy do spraw gospodarki tworzy rezerwy strategiczne w drodze decyzji. Decyzje ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie tworzenia rezerw strategicznych opatrzone są klauzulą tajności. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 ustawy z dnia  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych klauzulę tajności nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu, w tym przypadku minister właściwy do spraw gospodarki. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 3 cytowanej ustawy zniesienie lub zmiana klauzuli tajności są możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę uprawnioną do podpisania dokumentu w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony, o których mowa w art. 5 ustawy.

Konsekwencją decyzji o zwiększeniu rezerw materiałowych było zamówienie przez Agencję Rezerw Materiałowych świadczenia usługi magazynowania rezerw strategicznych i zapasów państwowych ropy naftowej w zbiornikach naziemnych (28 lutego 2014 r.). Zgodnie z § 1. ust.3  Zarządzenia Ministra Gospodarki w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki, Agencja Rezerw Materiałowych podlega Ministrowi Gospodarki.

Janusz Piechociński

36% ukraińskiego eksportu to jest Rosja.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Najbardziej aktualne dane za rok 2013, dotyczące współpracy gospodarczej z Ukrainą opublikowane na stronie Ministerstwa Gospodarki wskazują, że eksport Ukrainy do Rosji kształtuje się na poziomie 23,8% łącznego poziomu eksportu. 36% to natomiast wielkość importu ukraińskiego do Rosji.

Janusz Piechociński

W związku z tym coraz bardziej ten problem ukraiński ujawnia nam destabilizację poradzieckiego Wschodu, tego najbliższego polskiego otoczenia, z którym mieliśmy w ostatnim roku świetne relacje gospodarcze, bardzo dużą dynamikę wzrostu, olbrzymie zaangażowanie polskich firm.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że relacje gospodarcze Polski z krajami byłego ZSRS w zeszłym roku uległy tendencji zniżkowej.

Mówiąc o poradzieckim wschodzie należałoby odnieść się do stosunków gospodarczych z Rosją, Białorusią, Mołdawią i Ukrainą.

Jeżeli chodzi o Białoruś jest ona trzecim partnerem gospodarczym Polski wśród krajów WNP. Wstępne dane za rok 2013 opublikowane na stronie Ministerstwa Gospodarki wskazują, że wzajemne obroty wyniosły ponad 3,2 mld USD, co stanowi prawie 7% wzrost w stosunku do roku 2012.

Pozostałe dane zamieszczone na stronie ministerstwa dotyczące współpracy gospodarczej z Białorusią odnoszą się do roku 2012.

Według wstępnych danych GUS na które powołuje się Ministerstwo Gospodarki, obroty pomiędzy Polską, a Rosją zmniejszyły się pomiędzy rokiem 2012, a 2013 z poziomu 37,854 mld USD do 36,075 mld USD. Podobnie jak w przypadku Białorusi reszta danych odnosi się do roku 2012.

Brak danych za rok 2013 odnosi się też do Mołdawii – informacje zamieszczone na stronie Ministerstwa dotyczące polsko – mołdawskich stosunków gospodarczych sięgają roku 2012.

Z danych zamieszczonych na stronie Ministerstwa wynika, że obroty towarowe pomiędzy Polską, a Ukrainą wzrosły o 1,4% wynosząc blisko 8 mld. USD. Wzrost zanotował też polski eksport na Ukrainę, o 8,5%, zauważalny był natomiast spadek importu o 13%. Ponad to eksport na Ukrainę realizuje ok. 12 tys. polskich firm.

Janusz Piechociński

W związku z tym coraz bardziej ten problem ukraiński ujawnia nam destabilizację poradzieckiego Wschodu, (…), z którym mieliśmy w ostatnim roku świetne relacje gospodarcze,(…) i to nie tylko na Ukrainę, blisko 15 tysięcy polskich firm wysłało coś w zeszłym roku w ramach swojego eksportu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Gospodarki ok. 12 tys. polskich firm realizuje eksport na Ukrainę, przy czym są to głównie przedsiębiorstwa małe i średnie.

Jeżeli chodzi o udział polskich firm w eksporcie na Białoruś Ministerstwo Gospodarki podaje, że jest ich blisko 7,5 tys., natomiast do Mołdawii eksportuje wg ministerstwa ponad 1000 polskich firm. Strona ministerstwa nie precyzuje natomiast jak kształtuje się udział polskich firm w eksporcie do Rosji.

Janusz Piechociński

Pamięta pani, kiedy trzy tygodnie temu mówiłem, że jestem przekonany, że w tym roku polska gospodarka będzie miała minimum 3,1-3,2 wzrostu procent PKB i utrzymamy 6% wzrost od coraz wyższej podstawy eksportu, ale mówiłem: wszystko to zależy od tego, co wydarzy się na Wschodzie.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Trzy tygodnie temu na swoim blogu, Janusz Piechociński podzielił się z internautami informacjami z GUS o handlu zagranicznym. Zgadzają się informacje dotyczące 6% wzrostu od podstawy eksportu. Nie zgadza się natomiast kwestia dotycząca wzrostu PKB. Według GUS, wzrost PKB w 2014r. wzrośnie o 2,7%, a z kolei prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego mówią o wzroście gospodarki na poziomie 2,4%.

Janusz Piechociński

Przede wszystkim nam załamał się popyt krajowy na wieprzowinę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Agencji Rynku Rolnego i Głównego Urzędu Statystycznego konsekwentnie spadają ceny mięsa wieprzowego, co jest pochodną spadającego popytu na ten produkt.

Z raportu ARR wynika, że cena 100 kg masy poubojowej wieprzowiny była na początku marca o 18 % niższa niż miesiąc wcześniej, co wydaje się być dramatyczną zmianą.

Zgodnie z podstawowym dla ekonomii prawem popytu i podaży skutkiem spadku popytu jest obniżenie cen.

Janusz Piechociński

Żeby dokończyć ten wątek mięsny i rolno-spożywczy, minister Kalemba wystąpił zgodnie z procedurami Unii Europejskiej o stosowne środki na zabezpieczenia, na walkę i na rekompensaty

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Rolnictwa 6 marca minister Kalemba spotkał się z komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacianem Ciolosem. Komisarz, po wysłuchaniu argumentów strony polskiej oraz analizie danych ilustrujących obecną, trudną sytuację w Polsce, podjął decyzję o wprowadzeniu rekompensat dla producentów trzody i przygotowaniu podstaw prawnych KE w tym zakresie.

Poza tym wystosowano do Komisji Europejskiej odpowiednie oficjalne wnioski w tej materii.

Janusz Piechociński

Stąd taka moja wielka determinacja i choćby lot już wkrótce do Teheranu z wielką misją gospodarczą, żeby otwierać nowe rynki.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Minister J. Piechociński rzeczywiście planuje wizytę w Teheranie z misją nawiązania stosunków gospodarczych z Iranem. Wspominają o tym różne media. Sam J. Piechociński pisze o tym na swoim blogu podając, że planuje udać się tam w kwietniu 2014 roku i zabrać ze sobą 50 polskich przedsiębiorców.

Wizytę J. Piechocińskiego miała poprzedzać podróż ministra spraw zagranicznych R. Sikorskiego, która rzeczywiście miała miejsce, jak dowiadujemy się z Twittera irańskiego ministra SZ Javada Zarifa czy też z wiadomości dostarczanych przez irańską gazetę Shargh.

O planach wizyt obydwu ministrów w Teheranie mówiono również na konferencji MSZ i MG poświęconej promocji Polski na rynkach zagranicznych. Misja gospodarcza J. Piechocińskiego widnieje na prezentacji (str. 16) z owej konferencji jako jeden z kluczowych punktów strategii rozwoju stosunków z Iranem.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >