Rozmowa dnia: Janusz Wojciechowski

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Janusz Wojciechowski w rozmowie w Jedynce Polskiego Radia o polskich rolnikach.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Wojciechowski

Dlatego że 1 maja 2016 roku kończy się okres ochronny na zakup polskiej ziemi, przyjadą cudzoziemcy kupować polską ziemię i polscy rolnicy będą w tym momencie biedni, zadłużeni (…)

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zniesienie ograniczeń w nabywaniu polskich gruntów rolnych i leśnych przez obywateli i przedsiębiorców Europejskiego Obszaru Gospodarczego nastąpi 1 maja 2016 r.

Art. 8 ust. 2  ustawy stanowi “Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia: 1) nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej”

Taki okres został wynegocjowany przez polski rząd przy przystąpieniu do UE. Powoduje to obawy o spekulacyjne zakupy gruntów przez obywateli państw członkowskich oraz wzrost cen gruntów. Cena ziemi w Polsce w porównaniu do ceny w takich krajach, jak Niemcy lub Holandia, kształtuje się na parokrotnie niższym poziomie.

Dnia 1 lipca 2014 roku został złożony w Sejmie przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ta ustawa ma za zadanie uregulować rynek ziemi rolnej na wzór regulacji takich państw jak Francja, Niemcy.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >