Rozmowa dnia – Adam Hofman

Gościem „Rozmowy Dnia” Programu Pierwszego Polskiego Radia był poseł Adam Hofman. Głównym tematem dyskusji była kryzysowa sytuacja na Ukrainie. Rozmawiał Krzysztof Grzesiowski. Pełny zapis rozmowy

[fot. Polskie Radio S.A./www.polskieradio.pl]

Sprawdzone wypowiedzi

Adam Hofman

[Krym] nie tylko jest ze względów geograficznych, geopolitycznych ważny dla Turcji, ale także dlatego, że tam żyje około 300 tysięcy Tatarów

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ostatnim spisem ludności (2001) na terenie Autonomicznej Republiki Krym mieszka 243,4 tyś. Tatarów krymskich i 11 tyś. Tatarów. W sumie daje to 253,4 tyś.

 

Adam Hofman

Zdaje się, że szósta [flota amerykańska] jest na Pacyfiku, to była moja pomyłka. Siódma jest zdaje się na Morzu Czarnym.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

VI Flota USA operuje na (m.in.) obszarze Morza Czarnego. Natomiast VII Flota USA odpowiedzialna jest za region Azji i Indo-Pacyfiku.  350px-USN_Fleets_(2009)

Adam Hofman

No, Turcja wczoraj odezwała się, Ankara odezwała się dość mocno, to znaczy nie wyobrażamy sobie, żeby bez nas były rozmowy na temat Krymu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

1 marca minister spraw zagranicznych Turcji Ahmet Davutoğlu udał się z oficjalną wizytą do Kijowa. 2 marca wydał oficjalne oświadczenie, w którym wzywa do pokoju i przestrzegania prawa międzynarodowego przez strony konfliktu. Według stanowiska tureckiego MSZ  “zachowanie integralności terytorialnej, suwerenności, niepodległości i narodowej jedności Ukrainy jako sąsiada i strategicznego partnera Turcji” powinno być fundamentem rozwiązania obecnego kryzysu.

Adam Hofman

[W Gruzji w 2008 roku] Wtedy pan prezydent, śp. prezydent Lech Kaczyński powiedział na placu w Tbilisi, że podczas tego wyjazdu, który zorganizował z innymi prezydentami, że najpierw Gruzja, później Ukraina, być może później państwa nadbałtyckie, a na końcu nasz kraj.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prezydent Lech Kaczyński zorganizował wyjazd prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej do Tibilsi podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008. Prezydent L. Kaczyński rzeczywiście zawarł cytowane słowa w swoimi przemówieniu.

 

Adam Hofman

(…)sądzę, że brak zabezpieczenia gwarancji z dziewięćdziesiątego czwartego, przypomnę: wtedy Stany Zjednoczone zgodziły się, że za oddanie broni atomowej przez Ukrainę jej całe terytorium jest gwarantowane jako nienaruszalne przez między innymi Stany Zjednoczone, a także Wielką Brytanię i oczywiście wtedy Rosję.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na mocy tzw. Memorandum Budapesztańskiego, wymienione państwa zobowiązały się gwarantować “niepodległość, suwerenność i nienaruszalność obecnych granic” Ukrainy (pkt 1 porozumienia).

http://www.rferl.org/content/ukraine-explainer-budapest-memorandum/25280502.html – omówienie poszczególnych postanowień Memorandum Budapesztańskiego w kontekście obecnej sytuacji na Krymie.

Adam Hofman

mamy sojuszników, którzy także czują się zagrożeni, to znaczy państwa nadbałtyckie, a także państwa regionu

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prezydent Bronisław Komorowski odbył konsultacje z głowami państw bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa), podczas których ustalono wspólne stanowisko w sprawie sytuacji na Ukrainie. Państwa wspólnie wezwały do użycia art.  4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi, że “Strony będą się konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.”

Podobne stanowisko zajęły wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej. Republika Czeska wydała stanowczo krytyczne oświadczenie na temat agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Rep. Czeskiej porównał działania armii rosyjskiej zostały do inwazji ZSRS na Czechosłowację w 1968 r.  Ambasador Federacji Rosyjskiej został wezwany przez czeski MSZ do złożenia wyjaśnienia dotyczącego aktualnej sytuacji. Ministerstwo Spraw Zagarnicznych Węgier wydało oświadczenie, w którym podkreśliło swoje zobowiązania dotyczące “suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy”.

Adam Hofman

Madżlisu, czyli tej partii, która zrzesza Tatarów Krymskich

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Madżlis nie jest partią a najwyższym organem przedstawicielskim i wykonawczym  Tatarów Krymskich . Głównym jego celem eliminacja skutków zbrodni popełnionych przez ZSRS wobec Tatarów oraz dbanie o ich prawa narodowe i polityczne.

 

Adam Hofman

Wczoraj mieliśmy niepokojącą sytuację, to, co się stało na posiedzeniu Rady NATO i problem z ustaleniem twardego komunikatu, ten ostry sprzeciw Niemiec i Francji, by nie było zdecydowanego potępienia aktu agresji rosyjskiej budzi niepokój.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Niedzielne obrady NATO były niejawne. Jednak obydwa państwa wymienione przez A. Hofmana znajdują się w grupie, która  sprzeciwia się nałożeniu sankcji na Rosję. Rzecznik rządu Niemiec,  określił jednocześnie interwencję rosyjską na Krymie jako “nie do przyjęcia”. Minister Spraw Zagranicznych Francji, L. Fabius, zagroził natomiast podjęciem precyzyjnych kroków w stosunku do rosyjskich oficjeli w wypadku podtrzymywania napięć na Ukrainie.

Adam Hofman

Jak widać po zachowaniu litewskich władz, to one pierwsze wystąpiły z prośbą o użycie artykułu 4, także Litwa pierwsza wycofała ambasadora jako państwo z regionu, bo nie pierwsze w ogóle, więc potrafią, mimo że są mniejsi, ten nacisk i swoje stanowisko dość skutecznie prezentować, w związku z tym powinniśmy szukać różnych możliwości.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Minister Spraw Zagranicznych Litwy jako pierwszy na arenie międzynarodowej wystąpił z prośbą o zastosowanie artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Rząd Litewski jako pierwszy z regionu państw Bałtyckich wycofał swego ambasadora na nieterminowe konsultacje z ambasady w Moskwie. Jako pierwsi ambasadora wycofali Kanadyjczycy.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >