Ryszard Czarnecki o rezolucji Parlamentu Europejskiego

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki był gościem na antenie radia TOK FM. Rozmowa z red. Piotrem Kraśko dotyczyła przede wszystkim rezolucji PE w sprawie praworządności w Polsce, która miała zostać poddana głosowaniu parę godzin później.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Czarnecki

Węgry przeżyły trzy takie rezolucje Parlamentu Europejskiego, w tym samym czasie wręcz inwestorzy  w większym stopniu jeszcze napływali na Węgry.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Faktycznie, Parlament Europejski wystosował wobec Węgier trzy rezolucje. Pierwsza z nich pochodzi z lipca 2011 roku, druga także z lipca, ale 2013 roku, a trzecia z czerwca 2015 roku.

Pierwsza z przyjętych rezolucji dotyczy zmiany węgierskiej konstytucji w dniu 18 kwietnia 2011 r. Ten rok uznajemy za początek okresu, o którym wspomina Ryszard Czarnecki w swojej wypowiedzi.

W roku 2008 wybucha kryzys finansowy, co odzwierciedlone jest w danych za rok 2009, kiedy wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) przyjmuje wartość ujemną (patrz: tabela poniżej).
tabelkaczarnecki1

Pierwsza rezolucja została wystosowana w roku 2011. W tamtym roku wartość BIZ była dodatnia, co mogłoby potwierdzać słowa Ryszarda Czarneckiego, jednak z drugiej strony możne być to również uznane za odbicie stanu gospodarki po kryzysie.

Dodatkowo, wartość BIZ za rok 2013 (druga rezolucja) jest ujemna, co już nie potwierdza prawdziwości tezy z wypowiedzi wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

[Na chwilę obecną nie dysponujemy danymi za rok 2015, w związku z czym nie ma możliwości zweryfikowania prawdziwości tezy odnośnie efektu ostatniej z trzech rezolucji.]

Wypowiedź Ryszarda Czarneckiego sugeruje ponadto, że istnieje pozytywny wpływ rezolucji Parlamentu Europejskiego na gospodarkę kraju, wobec którego są one wystosowywane. Zaznaczamy, że nie ma dowodów na istnienie takiej korelacji.

Ostatecznie wypowiedź uznajemy za manipulację.

 

 

Ryszard Czarnecki

PKB na głowę mieszkańca Węgier wzrósł w czasach krytykowanych  przez Parlament Europejski.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Parlament Europejski wystosował wobec Węgier trzy rezolucje. Pierwsza z nich pochodzi z lipca 2011 roku, druga także z lipca, ale 2013 roku oraz trzecia z czerwca 2015 roku.

Pierwsza z przyjętych rezolucji dotyczy zmiany węgierskiej konstytucji w dniu 18 kwietnia 2011 r. Ten rok uznajemy za początek okresu, o którym wspomina Ryszard Czarnecki w swojej wypowiedzi.

Wg. danych Banku Światowego PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca Węgier wynosiło zgodnie z poniższą tabelą.

tabelkaczarnecki2


Prawdą jest zatem, że PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca Węgier wzrósł w tamtym okresie. Natomiast zaznaczamy, że nie zachodzi tu potwierdzona korelacja pomiędzy wzrostem PKB, a rezolucjami wystosowanymi przez Parlament Europejski. Trend wzrostowy PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca Węgier występował już wcześniej.

Ryszard Czarnecki

Komisja Wenecka (…) jednak nie tylko krytycznie oceniła obecny rząd, ale także krytycznie oceniła poprzedni rząd.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Komisja Wenecka w swojej opinii z 11 marca 2016r. (Opinion no. 833/2015) zaznacza, iż konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, “zapoczątkowany został działaniami poprzedniego Sejmu” (mowa o tym w punktach 121, 136 opinii).

W punkcie 113 opinii, Komisja Wenecka przypomina, że poprawki wprowadzone przez Sejm VII kadencji do ustawy o TK, zostały uznane za niekonstytucyjne przez sam Trybunał.

Ponadto, w punkcie 126 opinii znajduje się sformułowanie mówiące o tym, iż obie, zarówno rządząca obecnie jak i poprzednia większość w Sejmie, dopuściły się niekonstytucyjnych poczynań.

Warto jednak zauważyć pewną nieścisłość, bądź też skrót myślowy, który pojawia się w wypowiedzi Ryszarda Czarneckiego, mianowicie Komisja Wenecka oceniała decyzje podejmowane nie przez Radę Ministrów (“rząd”), a Sejm VII i VIII kadencji.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >