Ryszard Czarnecki w Polskim Radiu

Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego w debacie Radiowej Jedynki poruszył temat uchodźców  w Polsce i Polonii w Kazachstanie.

Czy polityk bazuje na aktualnych danych?

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Czarnecki

Przypomnę, proszę państwa, że tylko w zeszłym roku 6084 Czeczenów złożyło wnioski o azyl w Polsce.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Urzędu ds. Cudzoziemców w roku 2014 wniosek o azyl w Polsce złożyło 2 obywateli Rosji (w statystykach nie rozróżnia się narodowości czeczeńskiej, Czeczeni są traktowani jako obywatele rosyjscy, według UDSC stanowią oni 86% obywateli rosyjskich wnoszących o objęcie ochroną).

Przyjmując, że Ryszard Czarnecki miał na myśli wnioski o nadanie statusu uchodźcy – ta wypowiedź nadal musi być sklasyfikowana jako fałsz,bowiem w 2014 roku złożyło je w Polsce 4112 obywateli Rosji, w tym Czeczenów (uwzględniając wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy).

 

Ryszard Czarnecki

Mamy 60 tysięcy Polaków w Kazachstanie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym przeprowadzonym w Kazachstanie w 2009 roku, narodowość polską zadeklarowało 34,5 tys. osób.

Warto zaznaczyć, że 20 lat wcześniej, w spisie w 1989 roku narodowość polską zadeklarowało ok. 60 tys. osób, są to jednak dane już nieaktualne.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >