Ryszard Czarnecki w Radiu ZET

Monika Olejnik i Ryszard Czarnecki rozmawiali w Radiu ZET o polityce wobec uchodźców z Syrii oraz o kontrowersyjnych decyzjach nowego rządu PiS.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Czarnecki

Uważam, że Polska przyjęła – przypomnę, będąc krajem chrześcijańskim – przyjęła 90 tysięcy muzułmanów, Czeczenów, a myślę, że tak, to jest sygnał, że my jesteśmy społeczeństwem otwartym, tolerancyjnym…

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zespół Demagog.org.pl kilkukrotnie zajmował się kwestią uchodźców z Czeczenii którzy mieli przybyć do Polski w latach 90. Z powodu braku źródeł pierwotnych, wypowiedzi polityków klasyfikowane były jako nieweryfikowalne.

Zespołowi Demagog.org.pl udało się uzyskać informacje od Urzędu do Spraw Cudzoziemców W dokumencie przesłanym przez Urząd czytamy: że “obywatele Federacji Rosyjskiej deklarujący narodowość czeczeńską od 15 lat stanowią najliczniejszą grupę narodowościową wśród osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Od wybuchu I wojny czeczeńskiej [11.12.1994 – przyp. red.] do końca sierpnia 2015 r. o ochronę międzynarodową w Polsce ubiegało się 80 tys. Czeczenów z Rosji, przy czym do wybuchu II wojny [11.10.1999 – przyp. red.] – tylko 181 osób. Z masowym napływem osób narodowości czeczeńskiej mamy do czynienia dopiero od końca 1999 r. Stanowią oni 90% wniosków złożonych przez Rosjan i około 71% wszystkich potencjalnych uchodźców.”

W związku z tym wypowiedź Ryszarda Czarneckiego należy uznać za fałsz. Trzeba przy tym zauważyć, że faktycznie, Polska przyjęła dużą liczbę wniosków o nadanie statusu uchodźcy od osób deklarujących narodowość czeczeńską. Jest to jednak liczba o 10 tysięcy mniejsza niż podana przez Ryszarda Czarneckiego; samo przyjęcie wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie jest również tożsame z przyjęciem uchodźcy.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >