Ryszard Kalisz w Poranku TOK FM

18.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Głosowanie nad ratyfikacją konkordatu z 28 lipca 1993r. zostało przeprowadzone 8 stycznia 1998r. AWS i UW opowiedziały się za przyjęciem ustawy. Podpisany został przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 23 lutego 1998r. Nieprawdą jest jednak stwierdzenie, że w tym czasie Ryszard Kalisz obejmował stanowisko szefa Kancelarii Prezydenta RP. Do 1 listopada 1998r. funkcję tą sprawowała Danuta Hübner.

Klub/Koło

Liczebność

Głosowało

Za

Przeciw

Wstrzymało się

Nie głosowało

AWS

200

193

192

1

7

SLD

163

156

1

154

1

7

UW

60

56

49

6

1

4

PSL

26

22

22

4

niez.

6

5

5

1

ROP

4

4

4

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.