Ryszard Petru dla Bankier.pl

Lider Nowoczesnej – Ryszard Petru w wywiadzie dla serwisu finansowo-biznesowego Bankier.pl ocenia działania Platformy Obywatelskiej na polu gospodarczym, jednocześnie przedstawiając propozycje swojego ugrupowania.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Petru

Platforma obiecywała, że go zlikwiduje [podatek Belki] i go do dzisiaj nie zlikwidowała.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Politycy Platformy Obywatelskiej wielokrotnie zapowiadali likwidację “podatku Belki”. Przewodniczący partii, premier Donald Tusk w 2008 roku w wypowiedzi dla mediów stwierdził: “Staram się podejść do tego odpowiedzialnie: chciałbym znieść ten podatek, chciałbym, żeby w Polsce podatki były jak najprostsze, jak najniższe(…)”. W podobnym tonie wypowiadała się w tym samym czasie wiceprzewodnicząca ugrupowania Hanna Gronkiewicz-Waltz: “Podatek Belki od lokat bankowych powinien być zniesiony od przyszłego roku”.

Podatek nie został zlikwidowany, artykuły 30a i 30b w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, które go wprowadziły nadal obowiązują.

Ryszard Petru

To co zrobiła Platforma w budżecie, świadczy o tym, że już przygotowali budżet tak, jakby oddali władzę. Zawsze wpisywali zero w zysku z NBP, a teraz wpisują 2,5 mld.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Platforma Obywatelska tworzy z Polskim Stronnictwem Ludowym rząd, który planuje budżet państwa od 2007 r. Jak czytamy na oficjalniej stronie Sejmu RP w Leksykonie budżetowym “Wpłata z zysku NBP do budżetu państwa wynika z art. 69 ust. 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 908 ze zm.), stanowiącym, iż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP część rocznego zysku NBP (wpłata z zysku NBP) podlega odprowadzeniu do budżetu państwa. W projekcie budżetu państwa zawarta jest prognoza kwoty wpłaty, jaką przedstawia Min. Finansów Narodowy Bank Polski”.

Owa prognoza nie zawsze jest jednak uwzględniana w projekcie budżetu państwa, choć ostatecznie jest realizowana. Do takiej sytuacji doszło m.in. w latach 2010 i 2012 – brak w owych ustawach budżetowych uwzględnienia wpłaty z zysku z NBP. Choć jak czytamy na stronie Sejmu RP “Wpłata z zysku NBP do budżetu państwa w 2010 r. wyniosła blisko 4 mld zł, mimo iż jej nie planowano i stanowiła ona 1,6% dochodów ogółem budżetu państwa (…), w 2012 r. zrealizowano nieplanowaną wpłatę w kwocie 8,2 mld zł (2,8%)”.

Wpłaty z zysku NBP były jednak planowane i realizowane w latach ubiegłych, co potwierdzają dane z ustawy budżetowej m.in. z 2011 i 2013 roku (załączniki nr 1 w obu ustawach). Jak czytamy w Leksykonie budżetowym “w 2011 r. wpłata została zaplanowana w kwocie 1,7 mld zł (0,6%) i zrealizowana w wysokości 6,2 mld zł (2,3%), (…) natomiast w 2013 r. zrealizowano planowaną wpłatę w kwocie 5,3 mld zł”.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >