Ryszard Petru o uchylaniu się od szczepień

27.11.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 21 czerwca 2018 roku liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień wyniosła odpowiednio:

  • 7,4 tys w 2013 roku
  • 12,7 tys  w 2014 roku
  • 16,7 tys w 2015 roku
  • 23,1 tys w 2016 roku
  • 30,1 tys w 2017 roku

W latach 2013-2017 liczba odmów szczepień wzrosła zatem aż o 305,1%

Liczby podane przez R. Petru zostały zaokrąglone do tysięcy i nie odbiegają od treści raportu NIK. Jego wypowiedź uznajemy zatem za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Ryszard Petru
Poseł

 

Wiecie, jak rośnie liczba odmów szczepionek? 13 tys. – w 2014 r., 17 tys. – w 2015 r., 23 tys. – w 2016 r., 30 tys. osób nie zaszczepiło dzieci w 2017 r.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.