Ryszard Petru o uchylaniu się od szczepień

9 listopada br. w Sejmie odbyło się drugie czytanie obywatelskiego projektu zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Miał on na celu likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Komisje wnioskowały o jego odrzucenie. W debacie głos zabrał R. Petru, podając dane na temat uchylania się od obowiązku szczepień.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Petru

Wiecie, jak rośnie liczba odmów szczepionek? 13 tys. – w 2014 r., 17 tys. – w 2015 r., 23 tys. – w 2016 r., 30 tys. osób nie zaszczepiło dzieci w 2017 r.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 21 czerwca 2018 roku liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień wyniosła odpowiednio:

  • 7,4 tys w 2013 roku
  • 12,7 tys  w 2014 roku
  • 16,7 tys w 2015 roku
  • 23,1 tys w 2016 roku
  • 30,1 tys w 2017 roku

W latach 2013-2017 liczba odmów szczepień wzrosła zatem aż o 305,1%

Liczby podane przez R. Petru zostały zaokrąglone do tysięcy i nie odbiegają od treści raportu NIK. Jego wypowiedź uznajemy zatem za prawdziwą.

Share The Facts
Ryszard Petru
Poseł


Wiecie, jak rośnie liczba odmów szczepionek? 13 tys. – w 2014 r., 17 tys. – w 2015 r., 23 tys. – w 2016 r., 30 tys. osób nie zaszczepiło dzieci w 2017 r.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >