Ryszard Petru w Kontrwywiadzie RMF

Przewodniczący partii Nowoczesna był gościem Konrada Piaseckiego w programie Kontrwywiad RMF.
Podczas rozmowy poruszone zostały tematy Komisji Weneckiej, wyborów uzupełniających do Senatu i Trybunału Konstytucyjnego.

By Adrian Grycuk – Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44992118

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Petru

47 proc. – oczywiście zwycięstwo było [na Podlasiu]. Przypomnę, że poprzednio w tym samym miejscu kandydat PiS-u miał 49.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Anna Maria Anders (PiS) w wyborach uzupełniających do Senatu z 6 marca 2016 roku na Podlasiu (okręg 59) otrzymała 47,26% głosów, natomiast kandydat Prawa i Sprawiedliwości z tego samego okręgu Bohdan Józef Paszkowski w wyborach do Senatu z 25 października 2015 roku otrzymał 49,65% głosów.

Ryszard Petru

Piasecki: … ale można było powalczyć skoro 6 pkt. proc. wygrała kandydatka PiS.

Petru: To by było 5 tys. osób. Zaangażowany był nasz poseł, który jest z tamtego regionu – Krzysztof Truskolaski. 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W wyborach uzupełniających do Senatu przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim zwyciężyła kandydatka zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Anna Maria Anders, zdobywając 30 661 głosów. Drugie miejsce zajął kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego Mieczysław Bagiński, zdobywając 26 618 głosów, czyli o 4 043 mniej niż jego konkurentka.

Ryszard Petru

Jest oczywiście opinia Komisji Weneckiej, która nie jest formalnie wiążąca dla Polski.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 * statutu, Komisja Wenecka jest ciałem doradczym. Zgodnie z art. 3 ust. 2 **, Komisja wydaje opinie.

W języku prawniczym, na mocy wykładni językowej, kompetencja doradcza oraz czynność wydawania opinii co do zasady nie mają mocy wiążącej. Dla czynności wiążących w języku prawniczym zarezerwowane są takie pojęcia jak decyzja, orzeczenie, postanowienie.

Powyższą wykładnię potwierdza Wolfgang Hoffmann-Riem w publikacji The Venice Commission of the Council of Europe – Standards and Impact w European Journal of International Law, ukazującego się nakładem Oxford University Press.***

W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

* “The European Commission for Democracy through Law shall be an independentconsultative body”

** The Commission may supply, within its mandate, opinions upon request […]

*** Common to all opinions of the VC is the fact that they are not legally binding (str. 580)

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >