Ryszard Petru w Kontrwywiadzie RMF

Gościem Konrada Piaseckiego w Kontrwywiadzie RMF był Ryszard Petru, który komentował wpływ kryzysu konstytucyjnego w Polsce na rozwój gospodarczy naszego państwa. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons/modified

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Petru

Dynamika PKB spada z 3,5 do 3%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przewodniczący Nowoczesnej miał na myśli ostatnie informacje podane przez Główny Urząd Statystyczny, z których wynika, że:

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego”.

W I kwartale 2016 roku PKB wzrósł o 3,0%, a w I kwartale 2015 wzrósł o 3,6%. Polskie PKB w 2015 roku według danych GUS zwiększyło się o 3,6%. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ w podobnych okresach wzrost PKB zmniejszył się z 3.6%, (0,1% mieści się w granicy błędu) do 3,0%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >