Ryszard Petru w RadioZET

03.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ryszard Petru zwrócił uwagę, że krytyka spraw wewnętrznych Polski przez polskich polityków w instytucjach europejskich nie jest czymś nowym i występowała również w czasach, gdy rządziła koalicja PO-PSL, a PiS,SP  oraz PR byli w opozycji. W związku z tym powyższą wypowiedź należy uznać za prawdziwą. Szersze uzasadnienie poniżej.

Podczas rządów PO-PSL, na łamach Parlamentu Europejskiego  kilkukrotnie dochodziło do dyskusji na tematy dotyczące sytuacji w Polsce. Część z nich była przeprowadzana z inicjatywy europosłów PiS (wysłuchanie publiczne nt. katastrofy smoleńskiej 28.03.2012, wysłuchanie publiczne nt. nadużyć wyborczych w Polsce 11.12.2014), niektóre były związane z polską prezydencją (przemówienie premiera Donalda Tuska inaugurujące prezydencję 6.07.2011).

Wśród posłów krytykujących ówczesny rząd znaleźli się obecni ministrowie Antoni Macierewicz i Zbigniew Ziobro. O łamaniu zasad demokracji w Polsce mówił również obecny prezydent (a wtedy europoseł) Andrzej Duda, który kwestionował demokratyczność wyborów samorządowych z jesieni 2014 roku.

Antoni Macierewicz zasugerował, że rząd premiera Tuska działał na szkodę prezydenta RP. Nie jest to wprawdzie mowa wprost o łamaniu demokracji, ale oryginalna wypowiedź Ryszarda Petru odnosi się bezpośrednio do wypowiedzi Zbigniewa Ziobry, a  wypowiedź Antoniego Macierewicza klasyfikuje jako “podobną”.

Poniżej cytaty wypowiedzi wyżej wymienionych polityków w Parlamencie Europejskim wraz z odnośnikami, do przekazów medialnych, które ich wtedy cytowały:

Antoni Macierewicz podczas wysłuchania publicznego nt. katastrofy smoleńskiej w PE: “Rząd Pana Donalda Tuska działał systematycznie na szkodę prezydenta Lecha Kaczyńskiego i związanej z nim elity państwa.” (5:28)

Europoseł Ziobro do premiera Tuska podczas inauguracji polskiej prezydencji:Pięknie pan mówił o wartościach europejskich. Chciałbym sukcesu polskiej prezydencji. Będzie tak, jeśli pan i pański rząd będzie w praktyce przestrzegał wolności słowa, wolności mediów, prawa opozycji, a nie tylko pięknie o nim mówił. Za pana rządów z mediów publicznych masowo zwalniał dziennikarzy za krytykę rządu”

Andrzej Duda podczas wysłuchania publicznego nt. nadużyć wyborczych w Polsce: To w sejmikach jest największa władza. Tam jest rozdzielanie pieniędzy unijnych.(…) Jaka jest legitymacja demokratyczna tych władz, skoro większość Polaków uważa, że wybory samorządowe zostały przeprowadzone w sposób nieprawidłowy? Czy można mówić, że w naszym kraju jest demokracja? Przecież to umowa, według której wybieramy władzę. Jeśli ludzie nie mają poczucia, że wybrali swoje władze, to jaki mamy w Polsce ustrój?

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.