Ryszard Petru w Salonie politycznym Trójki

Lider Nowoczesnej w rozmowie z Beatą Michniewicz mówił o systemie emerytalnym, w szczególności o Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Petru

Środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych są dziedziczone.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych regulująca działalność OFE, art. 131:

“Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.”

Jeśli współmałżonek zmarłego nie posiada rachunku w Funduszu, zgodnie z art. 128 ma 2 miesiące na wskazanie innego rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu. Jeśli tego nie zrobi, tworzone jest dla niego konto w funduszu i tam przelewane są środki.

Zgodnie z art. 132 wspomnianej ustawy, druga połowa środków zmarłego jest przekazywana osobie, którą wskazał zmarły przy wstępowaniu do funduszu. W przypadku braku takiej osoby, środki wchodzą w skład spadku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >