Rządowe projekty ustaw w Sejmie

Ryszard Petru w programie „Gość Radia ZET” podczas rozmowy z red. Moniką Olejnik skomentował aktywność rządu na polu legislacyjnym twierdząc, że żaden projekt ustawy złożony w Sejmie nie jest projektem rządowym. Sprawdziliśmy.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Petru

Po drugie, mam pytanie do pani premier Beaty Szydło – gdzie pani jest? Przepraszam bardzo, wszystkie ustawy, które są dyskutowane w Sejmie są ustawami poselskimi. [stan na 15.12].

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Większość projektów ustaw dyskutowanych w Sejmie jest rzeczywiście projektami poselskimi. Jednak rząd nie pozostaje bierny i także składa do Sejmu projekty ustaw czego przykładem są np. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw lub rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016. Przyczyną częstszego wnoszenia poselskich projektów ustaw przez koalicję jest m.in. konieczność przeprowadzania konsultacji społecznych w przypadku projektów rządowych, o czym mowa m.in. w art. 34 pkt. 3 Regulaminu Sejmu. Wpływa to na dłuższy czas trwania procesu legislacyjnego.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >