Samorządy są zadłużone na 70 mld złotych

Ministerstwo Finansów oraz Najwyższa Izba Kontroli na swoich stronach internetowych publikują informacje dotyczące zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie tych danych można prześledzić zmiany jakie następują w zakresie zadłużenia samorządów, zagrożenia wynikające z nadmiernego zadłużenia oraz czy regionalne izby obrachunkowe prawidłowo wykonują zadania ustawowe w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu narastaniu długu w jednostkach samorządu terytorialnego.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak był gościem „Sygnałów Dnia” w radiowej Jedynce. W rozmowie poruszony został temat kwoty wolnej od podatku, poziomu PKB i zamożności w Polsce oraz krajach europejskich, a także stan zadłużenia samorządów w Polsce.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Szewczak

Samorządy mają dzisiaj ok. 70 mld złotych długu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Biuletynie kwartalnym Ministerstwa Finansów “Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych II kw/2016” podano, iż zadłużenie podsektora samorządowego w czerwcu 2016 r. przed konsolidacją wynosiło 69.674,1 mln zł. W zadłużeniu tym wyszczególnić można zadłużenie:

  • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków – 65.919,2 mln zł
  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 3.669,1 mln zł
  • samorządowych instytucji kultury – 42,2 mln zł
  • pozostałych samorządowych osób prawnych utworzonych na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego – 43,6 mln zł.

Zadłużenie podsektora samorządowego w czerwcu 2016 r. Po konsolidacji wynosiło 74.441,7 mln zł. W zadłużeniu tym wyszczególnić można zadłużenie:

  • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków – 69.348,5 mln zł
  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 4.312,6 mln zł
  • samorządowych instytucji kultury – 63,1 mln zł
  • pozostałych samorządowych osób prawnych utworzonych na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego – 717,5 mln zł.

Z raportu NIK przygotowanego po kontroli “Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego” wynika, że w 2014 roku zadłużenie jednostek 72.109,9 mln zł. Na koniec 2013 roku zadłużenie to było niższe o 4,3% i wynosiło 69.159,1 mln zł.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >