Sankcje Komisji Europejskiej

Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – Janusz Wojciechowski, w swoim środowym wpisie na twitterze, odniósł się do procedury karania sankcjami krajów należących do Unii Europejskiej.

Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych „Zostań Społecznym Komandosem!”. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Wojciechowski

Prawda Ukryj uzasadnienie

Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim raporcie specjalnym 10/2016 przeanalizował zastosowanie procedury nadmiernego deficytu (PND) wobec 6 krajów członkowskich: Cypru, Francji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Malty i Włoch.

Procedurą tą mogą zostać objęte państwa członkowskie, które przekroczą dopuszczalny pułap deficytu budżetowego lub długu publicznego (odpowiednio 3 % i 60 % PKB).

ETO wskazał, że Komisja Europejska nie wdraża w sposób dostatecznie rygorystyczny procedury nadmiernego deficytu, której celem jest zapewnienie stabilności finansów publicznych w UE. Zgodnie z zaleceniami Trybunału, KE powinna zwiększyć przejrzystość swoich działań (m.in. patrz zalecenie 1, 5, 6, 7 – str. 76-79) oraz zlecać Radzie nałożenie sankcji na państwa członkowskie, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wynikających z PND (zalecenie 11 – str. 83).

Wskazać należy również, że PND dla:

Niemiec – została wszczęta 2.12.2009 – zamknięta 22.06.2012

Francji – została wszczęta 27.04.2007 i nadal jest w toku

Włoch – została wszczęta 2.12.2009  – zamknięta 21.06.2013

Przy czym dług publiczny w tych krajach wzrósł w czasie, gdy były objęte PND:

Niemcy – z 65,1 w 2008 do 71,4 w 2015

Francja – z 68,1 w 2008 do 96,5 w 2015

Włochy – z 102,3 w 2008 do 133,0 w 2015

Jako przyczynę zwiększenia się długu podano również kryzys finansowy, jednakże w przypadku Francji podano, że wzrost (w ok. ⅔) był wynikiem braku dyscypliny budżetowej.

Trybunał w swoim raporcie zauważył, że od rozpoczęcia stosowania PND procedura ta została zintensyfikowana tylko raz w odniesieniu do Belgii i jak dotąd ani razu nie nałożono sankcji. W opinii Trybunału wiąże się z tym ryzyko, że państwa członkowskie mogą uważać nałożenie sankcji za mało prawdopodobne.

W odpowiedzi KE stanowczo odrzuciła większość zarzutów (str. 103 – 141 raportu) – tłumacząc swoje procedury oraz wskazując na dostateczną ich przejrzystość. Komisja stwierdziła też, że przywiązuje ogromną wagę do stosowania sankcji, gdy jest to właściwe i zostało przewidziane zgodnie z przepisami (pkt. 123 odpowiedzi KE str. 131).

Share The Facts
Janusz Wojciechowski
Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego


A propos sankcji – przypomnę, bo to gdzieś umyka – Europejski Trybunał Obrachunkowy w raporcie specjalnym 10/2016 wskazywał na potrzebę sankcji wobec państw łamiących traktatowe zasady UE dot. długu publicznego (chodziło o Francję, Niemcy i Włochy). Komisja Europejska odmówiła.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >