Sankcje UE w związku z sytuacją na Ukrainie

Tematem nadzwyczajnego posiedzenia Rady ds. Zagranicznych (3 marca 2014 r.) była sytuacja na Ukrainie. Podczas dyskusji ministrowie zgodzili się na wprowadzenie środków ograniczających w postaci zamrożenia aktywów wobec 18 osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka oraz defraudację publicznych funduszy na Ukrainie.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Saryusz-Wolski

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Tematem nadzwyczajnego posiedzenia Rady ds. Zagranicznych (3 marca 2014 r.) była sytuacja na Ukrainie. Podczas dyskusji ministrowie zgodzili się na wprowadzenie środków ograniczających w postaci zamrożenia aktywów wobec 18 osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka oraz defraudację publicznych funduszy na Ukrainie. Konsekwencją ustaleń z 3 marca było przyjęcie przez Radę decyzji nr 2014/119/WPZiB oraz rozporządzenia nr 208/2014, które określają w szczegółowy sposób wprowadzenie sankcji. W załączniku do wyżej wymienionych aktów prawnych zawarto wykaz osób objętych środkami ograniczającymi wraz z uzasadnieniem.

Informacje na temat nowoprzyjętych aktów prawnych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014 C/66/01).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >