Sejmowa debata o aborcji

W ubiegłym tygodniu jednym z głównych tematów politycznych była sejmowa debata nad projektami zmieniającymi ustawę aborcyjną. W jej toku jako przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wypowiedziała się Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polskiej.

Sprawdzone wypowiedzi

Barbara Nowacka

Sondaże opinii publicznej pokazują zresztą rosnące poparcie dla projektu złagodzenia obecnie obowiązującego prawa. Dziś 42% jest po naszej stronie. Zdecydowana mniejszość jest innego zdania. 9% za zaostrzeniem, a 8% za całkowitym zakazem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

B. Nowacka prawdopodobnie powołuje się na sondaż IPSOS zrealizowany dla portalu OKO.press z marca 2017. Przeprowadzono go metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1001 osób. W sondażu postawiono następujące pytanie:

„W tej chwili prawo dopuszcza przerywanie ciąży w trzech przypadkach: zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety, ciężkiego upośledzenie lub choroba płodu, pochodzenia ciąży z gwałtu. Czy Pana/Pani zdaniem prawo zakazujące aborcji należałoby zaostrzyć, zakazując aborcji całkowicie, nie zmieniać, czy zliberalizować dopuszczając przerywanie ciąży ze względu na trudną sytuację kobiety”.

Zgodnie z wynikami, 42% respondentów chciałoby liberalizacji obowiązujących przepisów. Z kolei zwolennikami zaostrzenia ustawy jest 8% badanych. 45% ankietowanych opowiedziało się za pozostawieniem kryteriów aborcyjnych w obecnym kształcie ustawowym. W porównaniu z analogicznym badaniem IPSOS zrealizowanym dla OKO.press we wrześniu 2016 r., liczba zwolenników liberalizacji ustawy aborcyjnej wzrosła o 5 p.p.

Sprawa społecznego poparcia dla konkretnych rozwiązań ustawy aborcyjnej budzi spore kontrowersje w debacie publicznej. Przytaczane są również inne badania, na przykład sondaż zrealizowany przez CBOS na zlecenie Instytutu Ordo Iuris na reprezentatywnej próbie ludności Polski powyżej osiemnastego roku życia, liczącej 1075 osób metodą CAPI (bezpośredniego wywiadu ankieterskiego wspomaganego komputerowo).

Zgodnie z jego wynikami, na zadane Polakom w okresie 30 marca do 6 kwietnia 2017 r. pytanie:

 „Czy popiera Pani/Pan pełną ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia?” 

71,6 % respondentów odpowiedziało w sposób twierdzący (w tym 40,7 % – zdecydowanie tak).

Zwraca uwagę, iż postawione w sondażu pytanie nie nawiązuje w sposób bezpośredni do zapisów ustawy aborcyjnej i domniemuje o świadomości respondentów co do faktu, iż realizacja takiego postulatu na poziomie ustawowym oznaczałaby całkowity zakaz aborcji w Polsce.

Z kolei w raporcie CBOS „Polacy o prawach kobiet, „czarnych protestach” i prawie aborcyjnym” z maja 2016 przeprowadzonym metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 31 marca – 7 kwietnia 2016 roku na liczącej 1104 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, większość Polaków jest zdania, że aborcja powinna być dopuszczalna w sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu matki (84%), jej zdrowiu (76%) oraz gdy ciąża jest wynikiem gwałtu (74%). Najmniej akceptowanymi okolicznościami aborcji jest zła sytuacja materialna matki (81% osób uważa, że przerwanie ciąży nie powinno być wówczas dopuszczalne), trudna sytuacja osobista matki (80%) oraz fakt, że kobieta po prostu nie chce mieć dziecka (78%).

Zgodnie z naszą metodologią uznajemy wypowiedź za prawdę, gdyż istnieje przynajmniej jedno reprezentatywne źródło potwierdzające informację B. Nowackiej.

Share The Facts
Barbara Nowacka
liderka Inicjatywy Polskiej


Sondaże opinii publicznej pokazują zresztą rosnące poparcie dla projektu złagodzenia obecnie obowiązującego prawa. Dziś 42% jest po naszej stronie. Zdecydowana mniejszość jest innego zdania. 9% za zaostrzeniem, a 8% za całkowitym zakazem.

Barbara Nowacka

Dostępne statystyki pokazują, że w latach 2013–2015 dzieci poniżej 15. roku życia urodziły łącznie 1213 dzieci.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami zawartymi w Rocznikach Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2013-2015 matki w wieku 15 lat i niższym urodziły łącznie 871 żywych dzieci (286 w 2013, 305 w 2014, 280 w 2015). Liczba 1213 dzieci podana przez B. Nowacką odpowiada urodzeniom żywym z lat 2012-2015 (do poprzedniej sumy należy dodać 342 urodzenia z 2012 roku).
Ponieważ B. Nowacka przytacza prawidłowe dane dla szerszego od podawanego przez nią w wypowiedzi horyzontu czasowego, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Barbara Nowacka
liderka Inicjatywy Polskiej


Dostępne statystyki pokazują, że w latach 2013–2015 dzieci poniżej 15. roku życia urodziły łącznie 1213 dzieci.

Barbara Nowacka

Polska jest w Unii Europejskiej krajem o najwyższym odsetku osób nieświadomych bycia zakażonymi wirusem HIV. Szacuje się, że ponad 50% Polaków i Polek nie wie, że HIV ich dotyczy.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Źródłem danych, na które powołuje się B. Nowacka, jest najprawdopodobniej rozpowszechniony w polskich serwisach informacyjnych cytat z wypowiedzi Ireny Przepiórki ze Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądźmy razem” z XXXV Sympozjum „Szczepienia Ochronne”, zorganizowanego z okazji Europejskiego Tygodnia na Rzecz Szczepień 2017:

„Od 50 do 70 proc. zakażonych wirusem HIV Polaków nadal nie zdaje sobie sprawy, że jest nim zainfekowanych; to największy taki odsetek w Unii Europejskiej”.

Niestety, wypowiedź ta pozbawiona jest umocowania źródłowego. Również na stronie stowarzyszenia brak jest informacji odnośnie genezy takich danych. Zespół Demagoga nie dotarł do badań uwzględniających liczbę osób nieświadomych swojego zakażenia wirusem HIV w perspektywie ogólnej liczby zakażonych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z dostępnymi badaniami (Estimating HIV incidence and number of undiagnosed individuals living with HIV in the European Union/ European Economic Area, 2015) szacuje się, że w całej Unii Europejskiej odsetek osób nieświadomych swojego zakażenia wirusem HIV wynosi 122 tys. osób, co stanowi 15% wszystkich zakażonych. Jest to więc znacząco mniej niż dane prezentowane przez B. Nowacką, niemniej wynik ten odnosi się do wszystkich krajów unijnych.

Według Informacji Rocznej za 2016 r. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, od momentu wdrożenia w Polsce badań w 1985 r., prawie w połowie (46,9% przypadków) zgłoszeń zakażenia wirusem HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Jak zaznaczono:

„Brak wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę gwałtownego wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce w ostatnich latach i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania środków przeznaczanych na profilaktykę HIV w naszym kraju”.

Według danych Krajowego Centrum ds. AIDS, od wybuchu epidemii AIDS w 1985 r., zakażonych wirusem HIV w Polsce zostało ogółem 22 038 osób (co najmniej 6 321 miało miejsce w związku z używaniem narkotyków), odnotowano również 3 506 zachorowań na AIDS, z czego 1 374 chorych zmarło.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >