Sikorski dla Gazety Wyborczej

07.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Donald Tusk, jako Premier RP, rządzi nieprzerwanie od 2007 r. Na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów utworzony został pierwszy rząd koalicji PO-PSL, na czele której stanął właśnie Donadl Tusk. W wyniku zwycięstwa wyborczego Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2011 r. powołany został drugi rząd Donalda Tuska ( postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów ), w którym również koalicjantem zostało Polskie Stronnictwo Ludowe.

W historii III RP, którą umownie liczy się od czasu reform Okrągłego Stołu, Donald Tusk jest najdłużej urzędującym premierem (kończy 7 rok na stanowisku Prezesa Rady Ministrów) i jest też twórcą najdłużej działającej koalicji w nowożytnej historii naszego kraju, ponieważ ani w okresie II RP ani w ostatnich 25 latach wolnej Polski, żaden rząd nie rządził dłużej niż przez jedną kadencję.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.