Sikorski dla Gazety Wyborczej

Na łamach GW ukazał się wywiad z Radosławem Sikorskim, ministrem spraw zagranicznych.

Sprawdzone wypowiedzi

Radosław Sikorski

To na pewno koniec jakiejś ery, bo Tusk to nie tylko najdłużej urzędujący premier w historii wolnej Polski, ale też twórca najdłużej działającej koalicji w nowożytnej historii naszego kraju.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Donald Tusk, jako Premier RP, rządzi nieprzerwanie od 2007 r. Na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów utworzony został pierwszy rząd koalicji PO-PSL, na czele której stanął właśnie Donadl Tusk. W wyniku zwycięstwa wyborczego Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2011 r. powołany został drugi rząd Donalda Tuska ( postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów ), w którym również koalicjantem zostało Polskie Stronnictwo Ludowe.

W historii III RP, którą umownie liczy się od czasu reform Okrągłego Stołu, Donald Tusk jest najdłużej urzędującym premierem (kończy 7 rok na stanowisku Prezesa Rady Ministrów) i jest też twórcą najdłużej działającej koalicji w nowożytnej historii naszego kraju, ponieważ ani w okresie II RP ani w ostatnich 25 latach wolnej Polski, żaden rząd nie rządził dłużej niż przez jedną kadencję.

 

Radosław Sikorski

Traktat z Lizbony, mówię to bez entuzjazmu, nie wzmocnił roli ministrów spraw zagranicznych. Kiedyś brali oni udział w Radach Europejskich, dziś nie biorą.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Stary “Traktat o Unii Europejskiej mówił iż :

Artykuł D

Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa jego ogólne kierunki polityczne.

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich oraz  przewodniczący Komisji. Towarzyszą im ministrowie spraw zagranicznych Państw Członkowskich i członek  Komisji. Rada Europejska zbiera się co najmniej dwa razy w roku pod przewodnictwem szefa państwa lub rządu Państwa Członkowskiego, które przewodniczy Radzie.

 

Traktat Lizboński mówi w punkcie 9 C iż w skład Rady Europejskiej nie wchodzą ministrowie spraw zagranicznych.

 

Radosław Sikorski

Renomowany Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI), który śledzi konflikty zbrojne od pół wieku, definiuje wojnę jako konflikt zbrojny, w którym ginie co najmniej tysiąc osób. Ta bariera została już dawno na Ukrainie przekroczona.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Definicja Sztokholskiego Międzynarodowego Isntytutu Badań nad Pokojem wskazuje, że “wojna to konflikt zbrojny powodujący straty powyżej 1000 osób na rok, powstały w bezpośrednich walkach, w którym walczą ze sobą oddziały wojskowe podporządkowane dwóm lub więcej rządom albo zorganizowanym strukturom wojskowym”

 

Radosław Sikorski

Na mocy tego porozumienia Ukraina zobowiązała się przekazać Rosji trzeci na świecie arsenał nuklearny.  (Porozumienie Budapesztańskie – przyp. red.)

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ukraina przed podpisaniem memorandum z 5 grudnia 1994, znajdowała się na trzecim miejscu na świecie pod względem państw, które posiadały największe uzbrojenia nuklearne. Na mocy porozumienia między Wielką Brytanią, Rosją oraz Stanami Zjednoczonymi, Ukraina zobowiązała się do nierozprzestrzenienia broni jądrowej, państwa podpisujące zaś do poszanowania granic oraz suwerenności państwa ukraińskiego. Wszelkie uzbrojenie (głowice jądrowe)  przetransferowano do Rosji do maja 1996 roku.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >