Skrócenie kadencji Sejmu i konstruktywne wotum nieufności

Joachim Brudziński w Sygnałach Dnia PR1 odniósł się do minimalnej liczby głosów niezbędnych do samorozwiązania Sejmu oraz do uchwalenia konstruktywnego wotum nieufności.

Sprawdzone wypowiedzi

Joachim Brudziński

(…) wniosek o samorozwiązanie, gdzie potrzeba 307 głosów, jest po prosu nieracjonalny, natomiast przy konstruktywnym wotum nieufności tych głosów potrzeba 231.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Artykuł 98.Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi o możliwości skrócenia kadencji Sejmu uchwałą podjętą przez co najmniej 2/3 głosów (307 głosów), bądź  też na postanowienie Prezydenta.

 

Konstruktywne wotum nieufności wobec Rady Ministrów natomiast rozpatrywane jest na wniosek przynajmniej 46 posłów, którzy jednocześnie wskazują nowego kandydata na szefa rządu. Zgodnie z Art. 158. Konstytucji, Sejm może je wyrazić wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (czyli 231).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >