Sławomir Gadomski o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej

Podczas 73. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jeden z punktów obrad dotyczył ustawy okołobudżetowej, dotyczącej przeznaczenia części tegorocznych oszczędności na zwiększenie wydatków. Na pytania posłów odpowiadał Sławomir Gadomski. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w swojej wypowiedzi poruszył temat rosnących kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

Sprawdzone wypowiedzi

Sławomir Gadomski

Trzeba spojrzeć na to, że pierwotny plan, koszty świadczeń NFZ-u, na 2018 r. wynosił 78,6 mld. Aktualny jest o prawie 3 mld większy, jest to 81,5 mld zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018, który obowiązywał 5 grudnia 2018 r. był wyższy o 2,88 mld zł niż plan pierwotny.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018 zatwierdzony 11 stycznia 2018 r. przez Ministra Zdrowia przewidywał koszty świadczeń opieki zdrowotnej na 78,58 mld zł. Najnowsza wersja planu z 6 grudnia 2018 r. określa te koszty na 81,86 mld zł. Jednak Sławomir Gadomski mówił o kosztach świadczeń NFZ 5 grudnia 2018 r., kiedy kwota ta wynosiła 81,46 mld zł. Różnica między pierwotnym planem finansowym NFZ, a tym obowiązującym 5 grudnia 2018 r. wynosi 2,88 mld zł. Oznacza to wzrost na poziomie 3,7%.

W związku powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Sławomir Gadomski
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia


(…) pierwotny plan, koszty świadczeń NFZ-u, na 2018 r. wynosił 78,6 mld. Aktualny jest o prawie 3 mld większy, jest to 81,5 mld zł.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >