Sławomir Neumann w Gościu Radia ZET

24.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

30 października 2015 cena 1 akcji Spółki Energa wyniosła 16,5 zł (kurs zamknięcia). Dziś (20 września 2016) cena akcji wyniosła 7,5 zł, przy kursie otwarcia 7,65.

Cena 1 akcji PZU wyniosła dzisiaj (20 września 2016) 27,37 zł (kurs zamknięcia), przy kursie otwarcia wynoszącym 27,60 zł. 30 października 2015 roku cena akcji wyniosła 375,75 zł (kurs zamknięcia). 30 listopada 2015 roku miał jednak miejsce split (podział) akcji PZU, w wyniku którego wartość akcji spółki została obniżona z 1 zł do 0,10 zł. Cena akcji PZU z 30 października wyniosłaby wówczas ok. 37,57 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.