Spadek pozycji Polski w rankingu wolności mediów

20.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na stronie międzynarodowej organizacji Reporterzy Bez Granic (Reporters Without Borders) opublikowano najnowszy ranking wolności mediów. W porównaniu z rokiem 2015, Polska odnotowała spadek o 29 pozycji (spadek z miejsca 18. na 47.).

Pełne uzasadnienie decyzji (oryginalna treść znajduje się na końcu) :

“Krótko po zwycięstwie w wyborach w 2015 roku, konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość uchwaliła ustawę medialną, umożliwiającą rządowi powoływanie i odwoływanie kierownictwa krajowego radia oraz telewizji. Ustawa weszła w życie w styczniu 2016. Według drugiej  przygotowywanej ustawy, kontrakty wszystkich pracowników tych mediów zostaną zakończone. Komisja Europejska, zaniepokojona tym, że członek Unii Europejskiej uderza w podstawowe wartości UE, wszczęła procedurę kontroli praworządności w Polsce”.

To najgorsza pozycja Polski w zestawieniu od ośmiu lat i zarazem pierwszy spadek od dziesięciu lat. Ostatni raz nasz kraj zajmował dokładnie 47. pozycję w 2008 roku.

tabelkapolska

Tegorocznymi sąsiadami Polski w rankingu jest Malta (46.) i Mauretania (47.). Wyprzedzają nas takie kraje np. jak, Francja (45.), Trynidad i Tobago (44.), Botswana (43.), Burkina Faso (42.) i Ghana (26.).

Natomiast nasi partnerzy z grupy Wyszehradzkiej plasują się na następujących pozycjach: Węgry – 67. miejsce, Czechy – 21. miejsce i Słowacja – 12 miejsce.

W związku z tym, powyższą wypowiedź należy uznać za prawdziwą. Określenie “dramatyczny” jest opinią i nie podlega weryfikacji.

Oryginalna treść komentarza Dziennikarzy Bez Granic:

“Shortly after winning the 2015 elections, the conservative Law and Justice party passed a media law empowering the government to appoint and dismiss the heads of the state radio and TV broadcast media. It took effect in January 2016. Under a second law being prepared, the contracts of all the employees of these media would be terminated. Alarmed to see a European Union member violate fundamental EU values, the European Commission launched a procedure designed to ensure respect for the rule of law in Poland”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.