Spór ws. szczytów Unii Europejskiej na Malcie

25.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W ostatnich dniach w Valetcie (Malta) odbyły się dwa szczyty. Z kontekstu wynika, że Ministrowi Grzegorzowi Schetynie chodziło o szczyt Unia Europejska – Afryka, który nazywany jest “szczytem w sprawie migracji”. Zgodnie z dokumentem z dnia 30 czerwca, wysłanym przez Sekretariat Rady Unii Europejskiej do Komitetu Stałych Przedstawicieli, data szczytu w Valetcie (Malta) została uzgodniona na specjalnym spotkaniu Rady Europejskiej dnia 23 kwietnia 2015 roku. Agenda spotkania została doprecyzowana w wyżej podanym dokumencie dnia 30 czerwca 2015 roku. Co ważne, nie był to szczyt “głów” poszczególnych państw i nasz kraj reprezentowała Podsekretarz Stanu Katarzyna Kacperczyk.

Drugi, nieformalny szczyt szefów państw i rządów (szczyt Rady Europejskiej) odbył się w Valletcie 12 listopada o godzinie 14:30. Zaproszenie na ten szczyt zostało wystosowane przez Donalda Tuska 3 listopada br.  Według eksperta, na szczyt RE mogą jechać wyłącznie prezydent lub premier, jednak utarło się, że powinien to być szef rządu jako, że to on prowadzi politykę zagraniczną kraju.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.