Sprawdzamy pierwszy wywiad Magdaleny Ogórek!

03.04.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jak pokazują badania Grant Thornton (Barometr prawa), w 2014 roku w Polsce weszło w życie 25 634 stron maszynopisu nowego prawa. Rok wcześniej było to 22 986 stron, w roku 2012 było to 19761 stron, w 2011 – 17484.

Więcej szczegółowych danych i statystyk można znaleźć na stronie http://barometrprawa.pl/.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.