Sprawdzamy publicystów! PopPolityk o związkach partnerskich

16.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Związki małżeńskie stanowią instytucję prawną uznawaną we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. W sześciu państwach związki małżeńskie mogą być zawierane zarówno przez partnerów obojga, jak i tej samej płci (w Holandii – od 2001 r.; w Belgii – od 2003 r.; w Hiszpanii – od 2005 r.; w Szwecji – od 2009 r.;  w Portugalii – od 2010 r.; we Francji- od 2013r.). Zarejestrowane związki partnerskie są instytucją prawną o znacznie krótszych tradycjach, która uznawana jest w 16 państwach członkowskich UE: Austrii, Belgii, Republice Czeskiej, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech oraz w Zjednoczonym Królestwie (link) W 2014 roku do tej listy państw dołączyła Malta oraz Chorwacja (link 2).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.