Sprawdzamy Radnych Miasta Krakowa!

Analizie fact-check zostały poddane sprawozdania z realizacji obietnic wyborczych przygotowane przez Radnych Miasta Krakowa do programu Przejrzysty Kraków, prowadzonego przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka.

Materiał badawczy stanowiło 6 sprawozdań Radnych Miasta Krakowa, zebranych przez Fundację Stańczyka, dostępnych na stronie internetowej https://przejrzystykrakow.pl.

Celem Demagoga jest sprawowanie społecznej kontroli za pomocą narzędzia, jakim jest „fact-check”. Badamy jak politycy budują argumenty i starają się przekonywać do swoich racji. W oparciu o dane sprawdzamy twierdzenia uczestników polskiej debaty publicznej i kwalifikujemy według czterech kategorii: prawda, fałsz, manipulacja i nieweryfikowalne. Każda kwalifikacja musi być należycie wyjaśniona, ze szczególnym naciskiem na wytłumaczenie doboru kategorii.

CAŁY RAPORT: Factcheck-obietnic-Radnych-Miasta-Krakowa

Sprawdzone wypowiedzi

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >