Sprawność elektrowni węglowych

W ostatnim już artykule z cyklu Factchecku energetycznego przedstawiamy wypowiedzi byłego Ministra Gospodarki Janusza Steinhoffa, wiceprezesa zarządu PGNiG Janusza Kowalskiego, eksperta Ośrodka Studiów Wschodnich Szymona Kardasia. Polityków i ekspertów wypowiadających się na konferencji Power Ring tj. Jana Szyszki, Krzysztofa Tchórzewskiego, Pawła Sałka, Andrzeja Kaczmarka, Jacka Janusa i Bolesława Jankowskiego. Ponadto wypowiedzi Jacka Kwiatkowskiego przedstawiciela VAG AG w Polsce i Przemysława Gorgola dyrektora CUPT.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Janus

Nam brakuje kilku procent, aby uzyskać sprawność elektrowni na poziomie 50 proc.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z kontekstu wypowiedzi wnioskujemy, że chodzi o elektrownie opalane węglem. Zgodnie z danymi zawartymi w artykule pt.: Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski dostępnym online, poniższa tabela przedstawia szacunkowe parametry eksploatacyjne dla bloków energetycznych w Polsce.

15822394_1389186877793001_299002380_n

Sprawność brutto najnowszych bloków energetycznych takich jak Jaworzno III, Kozienice i Opole istotnie bliska jest granicy 50%. W związku z powyższym wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Janusz Kowalski

Sprzedaliśmy (PGNiG) o 0,5 mld m3 gazu więcej niż w zeszłym roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Raporcie bieżącym nr 95/2016 publikowanym na stronie PGNiG, który przekazuje szacunkowe, wybrane dane operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2016 roku. W zestawieniu wolumenu sprzedaży poza GK PGNiG w roku 2015 wartość ta wyniosła 16,46 mld m3, a w 2016 16,99 mld m3, zatem prawdą jest, że sprzedaż gazu w roku 2016 była większa o 0,5 mld m3.

15782689_1183127115057269_1846152430_n

Janusz Kowalski

Jeżeli chodzi o PSG, zastaliśmy przygotowaną przez poprzedni zarząd pseudoreformę polegającą na tym, że z ponad 10 tys. pracowników w tym roku miało być zwolnionych 1,3 tys. osób.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Jak donoszą informacje prasowe z kwietnia 2015 r. z Polskiej Spółki Gazownictwa miało odejść ponad 1,3 tys. osób. Miały to być jednak zwolnienia dobrowolne, z prawem do odprawy na poziomie powyżej 100 tys. zł. Na stronie spółki pojawiła się informacja z sierpnia 2016 r. o tym, że pracowników jest ok. 11 tys.

Janusz Kowalski

W województwach mazowieckim i podlaskim podpisano już kilkadziesiąt listów intencyjnych w sprawie pregazyfikacji, aby w mniejszych miejscowościach, które nie mają dostępu do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego miały dostęp do surowca.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 5135 dostępną online czytamy:

(…) Spółka (Polska Spółka Gazownictwa – przyp. autora) rozpoczęła cykl spotkań z gminami z północno-wschodniej Polski w sprawie gazyfikacji regionu. (…)Pierwsze spotkanie odbyło się 1 sierpnia br. (2016 – przyp. autora), w którym uczestniczył wicewojewoda podlaski, samorządowcy z Podlasia, a także parlamentarzyści z województwa podlaskiego. W wyniku spotkania podpisane zostały z gminami, które wyraziły wolę, Listy intencyjne jako forma współpracy mającej na celu realizację szeregu działań w ramach gazyfikacji obszaru północno-wschodniej Polski.

Według informacji na oficjalnej stronie internetowej spółki PSG firma przedstawiła możliwość przyłączenia do sieci 225 gminom z trzech województw (podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego). Spotkania w tej sprawie odbyły się w sierpniu (Białystok, właśnie tego spotkania dotyczy powyższa interpelacja), wrześniu (Olsztyn) i październiku (Warszawa). Do dnia 27 października 2016 r. listy intencyjne w tej sprawie podpisało 60 gmin.

W związku z powyższym wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Janusz Kowalski

Najważniejsze, że w 170 gazowniach odtwarzamy kilkadziesiąt nowych punktów dystrybucji gazu . Przywracamy je na przykład w województwach: podkarpackim, małopolskim czy podlaskim.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Od 1 stycznia 2017 r. zmieni się znacząco struktura organizacyjna Polskiej Spółki Gazownictwa. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej PSG czytamy:  Liczbę szczebli zarządzania ograniczona zostanie z 4 poziomów (Centrala, Oddział, Zakład, RDG) do 3 poziomów (Centrala, Zakład Gazowniczy na prawach Oddziału oraz Gazownia), Powstanie 17 zakładów Gazowniczych po 1 w każdym z województw (za wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego gdzie zlokalizowano 2 zakłady)

Oprócz tego w nowej strukturze znajduje się 172 Gazownie i 59 Placówek Gazowniczych na terenie całej Polski. Uruchomione zostaną 52 nowe jednostki organizacyjne, sporą część z nich reaktywowano po ich uprzedniej likwidacji w poprzednich latach.

Oficjalna strona nie podaje informacji na temat tego jaka część z reaktywowanych zakładów znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego w związku z tym oceniamy jedynie 1 część wypowiedzi.

Prawdą jest, że nowa strategia PSG stworzyła kilkadziesiąt (52) nowych punktów dystrybucji gazu w 172 gazowniach na terenie całej Polski.

Janusz Kowalski

PGNiG uelastyczniło swoją ofertę zwłaszcza dla biznesu, ale również dla klientów indywidualnych wprowadzając od 1 września 2016 roku dla tych drugich pakiet duel fuel.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Duel fuel to oferta dzięki, której klient otrzymuje zarówno gaz jak i energie elektryczną od jednego dostawcy.

Jak czytamy w podsumowaniu III kw. 2016 r. w PGNIG “We wrześniu 2016 r. PGNiG Obrót Detaliczny wprowadziła na rynek ofertę typu dual fuel „Pakiet Prąd i Gaz – PIG” dla klientów indywidualnych pozyskując w ciągu zaledwie 2 miesięcy kilka tysięcy odbiorców energii elektrycznej.”

Szymon Kardaś

Wstępne dane podsumowujące wyniki eksportowe Gazpromu za 2016 rok wskazują na wzrost wolumenu dostaw rosyjskiego koncernu na europejski rynek

Prawda Ukryj uzasadnienie

Oficjalnie dostępne dane na stronie internetowej firmy Gazprom wskazują, że wolumen sprzedaży gazu do Europy w pierwszym i drugim kwartale 2016 roku wyniósł odpowiednio: 58 i 51 mld m3 co przewyższa ubiegłoroczne wyniki.

15801621_1389186774459678_291739350_n

Ponadto w artykule Market Realism and Long-Term Benefits: Gazprom’s Business in Europe Elena Burmistrova Dyrektor Gazprom Export stwierdza: From January 1 to November 30, Gazprom’s export figures reached an all-time high of 162.7bn m³ and continue to grow. In November 2016, Gazprom set an absolute record for monthly exports – 17.6bn m³. On November 29, our exports reached 614.5mn m³/d – enough to satisfy the daily energy needs of all European households.

W związku z powyższym wypowiedź należy uznać za prawdziwą. W pierwszych miesiącach 2017 roku zapewne potwierdzi je oficjalny raport roczny z działalności Gazpromu.

Janusz Steinhoff

Proponowany w dokumencie(Pakiecie zimowym) limit emisji CO2 na jedną megawatogodzinę (MWh) wynosi 550 kg. Co na obecnym poziomie rozwoju techniki praktycznie wyklucza elektrownie węglowe. Przecież wiadomo, iż wyższa emisja jest przewidziana nawet dla budowanych obecnie nowoczesnych bloków elektrowni Opole, Kozienice, czy Jaworzna.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Pakiet “Czysta energia dla Europy i Europejczyków” zwany potocznie “Pakietem Zimowym” zaproponowała przez KE zakłada wprowadzenie limitu emisji CO2 dla wspieranych z publicznych pieniędzy wytwórców energii elektrycznej, którzy mieliby działać w ramach rynku mocy. Bruksela chce, by wszelkie nowe elektrownie, które miałyby korzystać ze wsparcia w ramach mechanizmu zdolności wytwórczych, spełniały wyśrubowane normy środowiskowe. Proponowany limit emisji CO2 na jedną megawatogodzinę (MWh) wynosi 550 kg.

Według artykułu Energetyczna perspektywa węgla brunatnego w kontekście europejskiego systemu handlu emisjami (ETS), średnia wartość emisji CO2 w zależności od źródła energii przedstawia się następująco:

  • węgiel kamienny: 950 g/kWh = 950 kg/MWh,
  • węgiel brunatny: 1220 g/kWh = 1220 kg/MWh.

Jeżeli chodzi stricte o Polskie źródła wytwórcze, to w artykule pt.: Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski znajdują się dane na temat emisji CO2 jak i niektórych innych gazów dla elektrowni węglowych będących już w eksploatacji jak i dla wciąż budowanych.

15910344_1393891630655859_320185494_n

Z powyższego zestawienia wynika, że szacowane wartości emisji dwutlenku węgla dla nowo powstających bloków wynoszą:

 

  • Opole 691 kg/MWh
  • Kozienice 700 kg/MWh
  • Jaworzno 750 kg/MWh
  • Turów 850 kg/MWh

 

Warto dodać że Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych z 2010 roku przewiduje spadek emisji CO2 do roku 2020 do wartości 700 kg/MWh zakładając rozwój nowoczesnych elektrowni węglowych. Obecnie średnia emisji z istniejących bloków węglowych w oparciu o powyższe zestawienie wynosi: 1012 kg/MWh.

W związku z powyższym wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Janusz Steinhoff

Niemcy w 2015 r. subsydiowali swoją energetykę odnawialną kwotą 25 mld euro. A i tak większe od Polski ilości energii produkowali z paliw stałych.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Na podstawie raportu Development of Renewable Energy Sources in Germany 2015 i opracowanych w nim danych statystycznych przez AGEE-Stat, uzyskano informację na temat inwestycji w energetykę odnawialną w Niemczech w roku 2015:

15750037_1183127131723934_1059279610_n

Całkowite koszty wyniosły 15 miliardów euro.

Na podstawie danych z Eurostatu obliczono produkcję energii z paliw stałych w Polsce i w Niemczech. W  Niemczech wartość ta wyniosła 44,12 mln toe, a w Polsce 53,65 mln toe. Zatem w Polsce ta wartość była większa.

Total production of primary energy                2014 (%)
2004 2014 Solid fuels
EU-28 931,7 770,7 19,4
Belgium 13,5 12,2 0,0
Bulgaria 10,2 11,3 45,3
Czech Republic 33,1 29,1 58,0
Denmark 30,9 15,8 0,0
Germany 136,8 119,9 36,8
Estonia 3,7 5,8 78,5
Poland 78,1 66,9 80,2
Portugal 3,9 6,0 0,0
Romania 28,6 26,6 16,7

Szymon Kardaś

Poziom zapełnienia magazynów ukraińskich u progu sezonu grzewczego kształtował się na poziomie 16-17 mld m3 gazu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych opublikowanych przez Ukrtransgaz, objętość gazu w magazynach na Ukrainie na początku października 2016 roku wynosiła 14,3 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i było to o 1,4 mld m3 mniej niż rok temu.

Jan Szyszko

Zamiast redukcji emisji dwutlenku węgla o 6-8 proc.(zgodnie z protokołem z Kioto), zmniejszyła ją(Polska) o 30 proc. Dzięki temu znalazła się poniżej średniej emisji dla Unii Europejskiej

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według Protokołu z Kioto, Polska była zobowiązana do redukcji emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2) o 6% w stosunku do roku bazowego (1988). Według danych opublikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wielkość emisji za rok 2014 w porównaniu do roku bazowego zmniejszyła się o 34,5%.

Całkowita emisja gazów cieplarnianych w Europie w  roku 2014 wynosiła 4 419 289,17 tys. ton, co daje średnią wynoszącą  157 831,76 tys. ton na państwo. Całkowita emisja gazów cieplarnianych dla Polski wynosiła wtedy 381 745,36 tys. ton. Wartość ta jest wyższa niż średnia emisji gazów cieplarnianych dla UE.

Krzysztof Tchórzewski

Sprawność nowych bloków w Kozienicach i Opolu wynosi 47 proc.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Opolu powstają nowe bloki energetyczne 5 i 6. Z ich parametrów technicznych wynika planowana sprawność, wynosząca minimalnie 45,5%.

Powstający w  Kozienicach blok energetyczny będzie miał natomiast sprawność wynoszącą 45,56%, o czym poinformowała Enea na swojej stronie internetowej przy okazji oficjalnego przybicia tabliczki znamionowej.

W związku z niewielką różnicą wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą.

Paweł Sałek

Inną sprawą jest emisja CO2, którą ograniczamy. Polskie nowe bloki węglowe będą emitować 700g/kWh. Nasze dotychczasowe bloki emitują około 1000g.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych z 2010 roku wyznaczył przewidywane zmniejszenie redukcji gazów cieplarnianych w oparciu o ilość emisji przypadającej na 1 MWh produkcji energii elektrycznej w nowoczesnej elektrowni węglowej. Do 2020 roku emisja CO2 ma spaść do 700 kg/MWh, co odpowiada 700 g/kWh.

Według artykułu “Energetyczna perspektywa węgla brunatnego w kontekście europejskiego systemu handlu emisjami (ETS)”, średnia wartość emisji CO2 dla w zależności od źródła energii przedstawia się następująco:

  • węgiel kamienny: 950 g/kWh,
  • węgiel brunatny: 1220 g/kWh.

W Polsce większość energii produkowana jest z węgla kamiennego, co wynika z faktu, że moc elektryczna zainstalowana wynosi odpowiednio 20 434,3 MW dla elektrowni na węgiel kamienny i 9 620,5 MW dla elektrowni na węgiel brunatny. Można więc powiedzieć, że 68% energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni węglowych, pochodzi z węgla kamiennego, a pozostałe 32% – z węgla brunatnego.


Średnia ważona emisji CO2 wynosi więc 1036,4 g/kWh.

Andrzej Kaczmarek

W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym mamy zgromadzone ok. 26 GW. Jest to energia wytwarzana ze źródeł konwencjonalnych.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Moc zainstalowana w KSE według danych na stan 31.12.2015 r. wynosi 40,4 GW, z czego na źródła konwencjonalne (wykorzystujące paliwa kopalne) przypada 29,6 GW.

15820437_1389186841126338_1011705051_n

W związku z podaniem prawidłowych danych, jednak użycia ich w takim kontekście który wprowadza czytelnika w błąd wypowiedź uznajemy za manipulację.

Andrzej Kaczmarek

W zimie wynosi ono(zapotrzebowanie na moc) 26 GW, a w lecie ok. 22 GW.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie PSE zapotrzebowanie na moc w roku 2015 (czerwona linia na wykresie) w miesiącach letnich (kwiecień – wrzesień) wynosiło około 21,4 GW, zaś w okresie zimowym (październik – marzec) było to 23,8 GW.

15800869_1389186821126340_513862217_n-1

W związku z niewielką różnicą wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą.

Jacek Kwiatkowski

Dotychczas importerzy byli do 100 mln m3 zwolnieni z obowiązku magazynowania (gazu) obecnie(od 2017 r.) jest wymagane aby na cały import były posiadane magazyny.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wg „RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU W POLSCE Stan na 31 marca 2016 r. Raport TOE Warszawa 20 kwietnia 2016 r” : Ustawa o zapasach obowiązkowych gazu ziemnego nakłada na spółki obrotu sprowadzające gaz z zagranicy obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Spółki te mogą być przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie Ministra Energii) zwolnione z tego obowiązku, jeżeli liczba odbiorców nie jest większa niż 100tys. I przywóz gazu ziemnego nie przekracza w ciągu roku kalendarzowego 100 mln m3 (równowartość ok. 1,1 TWh gazu w jednostkach energii).

W czerwcu 2016 r. pojawił się projekt nowelizacji  między innymi ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym („Ustawa o zapasach”).

Następnie na stronie centrum informacji o rynku energii, pojawił się artykuł Duże zmiany w ustawie o zapasach (27.06.2016r.), gdzie pojawiła się informacja:

Zgodnie z projektem nowelizacji, obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego będzie miał charakter bezwzględny (dla podmiotów objętych jego zakresem) – możliwość uzyskania zwolnienia zostanie zniesiona.

Zgodnie z OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Można odczytać, że każdy podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego jest obowiązany do utrzymania zapasów obowiązkowych:

Art. 36. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom posiadające w dniu wejścia w życie ustawy zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na okres krótszy niż do dnia 30 września 2017 r. jest obowiązane do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego od dnia 1 października 2017 r., chyba że przekroczyło wielkości uprawniające do uzyskania zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych przed jego wygaśnięciem. 2. Podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego jest obowiązany do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego od dnia 1 października 2017 r.

Przemysław Gorgol

Obecnie ceny autobusów elektrycznych są około dwa razy wyższe niż autobusów zasilanych w sposób konwencjonalny.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Na podstawie informacji dotyczących przetargu na dostawę 80 autobusów dla MZA Warszawa można obliczyć cenę nowoczesnego autobusu zasilanego w sposób konwencjonalny: „EvoBus Polska oferując najprawdopodobniej model Mercedes-Benz Conecto G. Dealer Mercedesa i Setry za dostawę 60 przegubowców zażyczył sobie 90,7 mln zł->cena za jeden: 1 511 666,7 zł. Droższą ofertę przedstawił Solaris. Producent z Bolechowa za dostawę swoich pojazdów chce 91,841 mln zł”-> 1 530 683,3 zł.

Na stronie gdzie rozpisane zostały ceny poszczególnych autobusów za model Solaris Urbino 18, podano cenę 910 000 pln, jednak nieznana jest data publikacji.

 

Na portalu o samochodach elektrycznych, został opublikowany Komunikat prasowy firmy Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.:

Dwie firmy chcą dostarczyć do Warszawy autobusy elektryczne. Miejskie Zakłady Autobusowe otworzyły dziś oferty w przetargu na dostawę 10 „elektryków”.

Oferty w przetargu na dostawę autobusów elektrycznych (ogłoszonym na początku lutego 2014 r.) złożyły następujące firmy:
BYD Europe z Holandii (przedstawiciel chińskiego producenta) – 15 576 346,94 złotych brutto
Solaris Bus & Coach – 21 894 000,00 złotych brutto
Średnia cena jednego autobusu BYD K9 w specyfikacji dla Warszawy (wraz z dodatkami) wynosi około 1,56 mln zł. Średnia cena autobusu Solaris Urbino 12 electric wyniosłaby około 2,189 mln zł.
Zatem kwoty autobusów elektrycznych są wyższe od autobusów zasilanych w sposób konwencjonalnych, jednak nie jest to cena dwa razy większa.

Bolesław Jankowski

Na przykład w Japonii emisja CO2 nie jest obarczona opłatami.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi International Energy Agency w Japonii od października 2012 roku obowiązuje opłata za emisję CO2 obecnie wynosi ona 289 JPY/tCO2. W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >