Stanisław Piotrowicz w #RZECZoPOLITYCE

01.07.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

30 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie, na wniosek grupy posłów z tego samego dnia, o zobowiązaniu Sejmu RP do powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności m.in. ustawy o TK z czerwca 2015 r. Wyrok dotyczący tej ustawy zapadł 3 grudnia 2015 r.

Poseł Piotrowicz prawidłowo podaje datę wniosku i rozpatrzenia sprawy, jednak zabezpieczenie to dotyczyło wyboru sędziów przez Sejm, a nie, jak twierdzi poseł Piotrowicz, zakazu kontynuowania prac nad ustawami o TK. W związku z tym, że w kontekście wypowiedzi poseł stara się pokazać szybki okres czasu rozpatrzenia danej sprawy, a jej przedmiot schodzi na drugi plan, wypowiedź uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.