Czas czytania: około min.

Stanisław Szwed w Polskim Radiu

09.08.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Najnowsze dane GUS dotyczące wielkości wynagrodzenia w Polsce mówią o 4181,49 zł. jako przeciętnym wynagrodzeniu brutto w gospodarce narodowej. Dane za 2 kwartał nie są jeszcze dostępne.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. wynagrodzenie to ma wynosić 2000 zł. Porównując proponowane 2000 zł. brutto do 4181 zł. można obliczyć, że będzie to 47,8% średniej płacy krajowej.

Podana przez wiceministra wartość mieści się w 5% marginesie błędu, w związku z czym uznajemy jego wypowiedź za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.