Stanisław Tyszka o abonamencie

Poseł Kukiz’15 Stanisław Tyszka na Twitterze porównał obecne regulacje dotyczące płacenia abonamentu przez emerytów z projektem ustawy, który ostatnio wpłynął do Sejmu. Projekt ten wywołuje wiele kontrowersji w debacie publicznej, w szczególności pomysł zastąpienia abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłatą audiowizualną doliczaną do rachunku za prąd.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Tyszka

Prawda Ukryj uzasadnienie

W myśl obecnie obowiązującej ustawy, z opłaty abonamentowej zwolnione są m.in. osoby które ukończyły 75 lat oraz osoby które ukończyły 60 lat mające ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wg. GUS).

W powyższej wypowiedzi oceniamy jedynie odniesienie się posła do regulacji obecnie obowiązujących, nie oceniamy przewidywań na przyszłość.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >