Stanisław Tyszka o długu publicznym Polski

Dzisiejszym Gościem Poranka w TVP Info był wicemarszałek Sejmu z ramienia Kukiz’15 Stanisław Tyszka. W rozmowie poruszył on między innymi kwestię wydatków przeznaczanych na obsługę zadłużenia Skarbu Państwa.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Tyszka

Każdy pracujący Polak w ciągu roku płaci 2 tysiące złotych na odsetki od długu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podpisana przez prezydenta Dudę ustawa budżetowa na 2017 rok przewiduje wydatki na obsługę długu publicznego Skarbu Państwa w wysokości 30 399,90 milionów złotych (30,4 miliarda złotych). Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego z trzeciego kwartału 2016, liczba pracujących w Polsce wynosiła 16 milionów 266 tysięcy osób. W przeliczeniu daje nam to zatem około 1869 złotych obsługi długu publicznego w przeliczeniu na jedną osobę pracującą.

Z uwagi na szacunkową specyfikę tych kwestii, uznajemy przyjęte zaokrąglenie za uzasadnione, a wypowiedź za prawdziwą.

Stanisław Tyszka

Dlaczego Czesi mogli mieć nadwyżkę 10 miliardów złotych [w budżecie] w zeszłym roku?

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2016 r. Republika Czeska odnotowała najwyższą nadwyżkę w budżecie państwa, od momentu powstania niezależnego kraju. To pierwszy dodatni wynik od 1995 r. Nadwyżka w czeskim budżecie wyniosła 61,77 miliardów koron . Przy obecnym kursie walut (1,00 PLN = 6,17 CZK), kwota ta stanowi równowartość ok. 10 mld zł.

Wypowiedź zatem zostaje zakwalifikowana jako prawdziwa.

Stanisław Tyszka

Węgry ostatnio obniżyły CIT do 9%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Od 1 stycznia 2017 na Węgrzech obowiązuje nowa stawka CIT, która wynosi 9%. Poprzednie stawki wynosiły 10 % (w przypadku gdy roczne obroty przedsiębiorstwa wyniosły mniej niż 500 mln forintów) oraz 19% (dla przedsiębiorstw o rocznych obrotach wyższych niż 500 mln forintów).

Dla porównania, podstawowa stawka CIT  w Polsce wynosi 19% podstawy opodatkowania. Ponadto, od 1 stycznia 2017, istnieje obniżona stawka CIT, która wynosi 15%. Niższa stawka obejmuje małe przedsiębiorstwa, o obrotach mniejszych niż 1,2 mln euro, oraz przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczęły działalność (w pierwszym roku podatkowym).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >