Stanisław Tyszka o podatkach w Gruzji

Środowym gościem Sygnałów Dnia radiowej Jedynki był Stanisław Tyszka. W rozmowie wicemarszałek Sejmu mówił przede wszystkim o rencie socjalnej, populizmie i podatkach.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Tyszka

Ja jestem na przykład zwolennikiem takiego rozwiązania, jak jest w Gruzji, że żaden podatek, tak jak w tym momencie planowana dodatkowa opłata paliwowa, nie może być wprowadzony bez referendum ogólnokrajowego.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 1a ustawy organiczej Gruzji o wolności ekonomicznej wprowadzanie nowego rodzaju podatku wymaga co do zasady uzyskania zgody w referendum ogólnokrajowym. Ustawa wprowadza jednak trzy wyjątki, w których nie przeprowadza się referendum:

  1. wprowadzenie podatku akcyzowego (art. 1a)
  2. wprowadzenie lub modyfikacja podatku, który jest alternatywą do istniejącego albo zastępuje istniejący podatek bez zwiększenia obciążenia podatkowego. (art. 1b)
  3. tymczasowe zwiększenie podatków (na maksymalnie trzy lata)

Ponieważ istnieją wyjątki od ogólnego wymogu formy referendalnej, stwierdzenie że „żaden podatek nie może być wprowadzony bez referendum nie jest zgodne z zapisami gruzińskiej ustawy i tym samym należy je uznać za fałszywe.

Share The Facts
Stanisław Tyszka
Poseł Kukiz’15


W Gruzji żaden podatek, tak jak w tym momencie planowana dodatkowa opłata paliwowa, nie może być wprowadzony bez referendum ogólnokrajowego.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >