Stanisław Tyszka o podwyżce stawki VAT

Wicemarszałek Sejmu z ramienia Kukiz ’15 Stanisław Tyszka był wtorkowym gościem Sygnałów Dnia. W rozmowie odniósł się on do wyborów samorządowych w Warszawie oraz obietnic Prawa i Sprawiedliwości w zakresie stawki podatku VAT.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Tyszka

No ale o czym mówimy, jeżeli 70% Warszawy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jak wynika z oficjalnej strony biura architektury i planowania przestrzennego urzędu m.st. Warszawy, obecnie obowiązuje 263 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 19.023 ha czyli 36,78% powierzchni m.st. Warszawy (stan na dzień 30 listopada 2017 r.). Natomiast plany w trakcie sporządzania obejmują 18.150 ha (ok. 35,09% powierzchni miasta).

Z powyższych informacji wynika, iż 63,22% Warszawy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Wypowiedź należy zatem zakwalifikować jako fałszywą.

Share The Facts
Stanisław Tyszka
wicemarszałek Sejmu


No ale o czym mówimy, jeżeli 70% Warszawy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Stanisław Tyszka

I teraz Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, obiecując między innymi obniżenie tego VAT-u i podwyższyli go znowu i znowu tymczasowo niby do końca tego roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

3 sierpnia 2010 r. rząd Platformy Obywatelskiej przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010-2013. Zgodnie z nim stawka podstawowa (dotychczas 22 proc.) miała wzrosnąć o 1 proc., podwyższona miała zostać stawka na żywność nieprzetworzoną z 3 do 5 procent, obniżona stawka na żywność przetworzoną z 7 proc. do 5 proc. oraz podwyższona z 7 do 8 proc. stawka np. na budownictwo, leki czy niektóre media (zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci).

Jak zapewniał ówczesny minister finansów Jacek Rostowski:

„Podwyżka VAT będzie tymczasowa. Ustawa, którą rząd przedstawi parlamentowi, będzie zakładała automatyczne wygaszenie zmian w tym podatku po trzech latach”.

Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej podwyższyła tymczasowo bazową stawkę VAT z 22 do 23%. Podwyżka ta miała zgodnie z zapisami ustawy funkcjonować w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jednak jest systematycznie przedłużana kolejnymi nowelizacjami.

Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie z 2014 r. zobowiązało się do powrotu do niższych stawek VAT:

„Ewidentnym błędem koalicji PO-PSL było przekonanie, że podwyższenie stawek VAT do 23%, 15% i 8% spowoduje dodatkowe wpływy do budżetu i pomoże w zmniejszeniu dziury budżetowej (będącej zresztą skutkiem błędnej polityki finansowej ekipy rządzącej po 2007 roku). Podwyżka stawek VAT przyniosła odwrotny skutek – dochody zaczęły dramatycznie spadać, co wymusiło nowelizację budżetu państwa na rok 2013. Aby zapewnić wzrost dochodów budżetowych, trzeba powrócić do niższych stawek VAT”.

Obietnica ta jak dotąd nie została zrealizowana. Obecnie, zgodnie z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązuje stawka VAT 23%, przy czym warto zauważyć, iż w dalszym ciągu, zgodnie z art. 41. ustawy, podstawową stawką jest 22%, a więc podwyżka ma w dalszym ciągu charakter tymczasowy.

Share The Facts
Stanisław Tyszka
wicemarszałek Sejmu


I teraz Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, obiecując między innymi obniżenie tego VAT-u i podwyższyli go znowu i znowu tymczasowo niby do końca tego roku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >