Jak duża część Warszawy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego?

04.01.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jak wynika z oficjalnej strony biura architektury i planowania przestrzennego urzędu m.st. Warszawy, obecnie obowiązuje 263 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 19.023 ha czyli 36,78% powierzchni m.st. Warszawy (stan na dzień 30 listopada 2017 r.). Natomiast plany w trakcie sporządzania obejmują 18.150 ha (ok. 35,09% powierzchni miasta).

Z powyższych informacji wynika, iż 63,22% Warszawy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Wypowiedź należy zatem zakwalifikować jako fałszywą.

 

 

Share The Facts
Stanisław Tyszka
wicemarszałek Sejmu

 

No ale o czym mówimy, jeżeli 70% Warszawy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.