Stanisław Tyszka o stawkach VAT na energię elektryczną w Unii Europejskiej

3 stycznia Stanisław Tyszka był gościem Sygnałów Dnia w radiowej Jedynce. W rozmowie poruszył on kwestię stawek podatku VAT na energię elektryczną w krajach Unii Europejskiej.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Tyszka

VAT w Polsce jest najwyższy w Unii Europejskiej, 23% na energię elektryczną. Dlaczego Brytyjczycy, Francuzi mogą płacić 5% VAT-u, i tak 8 państw w Unii Europejskiej, a Polacy mają płacić 23?

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, stawka podatku VAT na energię elektryczną w Polsce nie jest najwyższa w Unii Europejskiej. 5% VATu na prąd nie obowiązuje w 8 państwach UE. We Francji obowiązuje mieszana stawka podatku VAT, a sama konsumpcja objęta jest progiem 20%.

Według danych Komisji Europejskiej, zawartych w raporcie poświęconym stawkom podatku VAT na obszarze Unii Europejskiej (Tabela VI: VAT rates generally applied in the Member States to certain products or services; Energy products; Electricity), stanem na 1 lipca 2018 roku, stawka podatku VAT na energię elektryczną wynosiła odpowiednio:

  • w Polsce – 23%,
  • w Wielkiej Brytanii – 5%.

W przypadku Francji w odniesieniu do energii elektrycznej stosuje się jednak mieszaną stawkę podatku VAT. Obniżonym progiem 5,5% podatku VAT objęta jest część stała rachunku (abonament), natomiast faktyczna konsumpcja energii elektrycznej objęta jest standardowym progiem 20% VAT.

Oprócz Wielkiej Brytanii, stawka 5% VAT na energię elektryczną obecna jest jedynie na Malcie. Stawka 8% VAT obowiązuje z kolei w Luksemburgu. W pozostałych krajach unijnych obowiązują już dwucyfrowe stawki podatku VAT na energię elektryczną.

Najwyższą stawką VAT na energię elektryczną w Unii Europejskiej objęci są obywatele Węgier (27% VAT), Danii i Szwecji (25% VAT). W Chorwacji, podobnie jak we Francji, obowiązuje stawka mieszana (25% / 13%). Wyższą stawkę od Polski ma również Finlandia (24%).

Warto w tym kontekście przytoczyć również dane Eurostatu poświęcone obciążeniu podatkowemu w łącznej cenie energii elektrycznej. Względny udział podatków w drugiej połowie 2017 r. był najniższy na Malcie (4,8 %), gdzie do ceny bazowej dolicza się niską stawkę podatku VAT, a gospodarstwom domowym nie nalicza się żadnych innych podatków. Najwyższe podatki pobierano w Danii, gdzie podatki i opłaty stanowiły 69,4 % ostatecznej ceny. Polska znalazła się w tym zestawieniu poniżej średniej unijnej.

Również ostateczna cena energii elektrycznej w Polsce, pomimo 23-procentowej stawki podatku VAT, należy do jednych z niższych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z powyższym, oceniamy wypowiedź jako fałszywą.

Share The Facts
Stanisław Tyszka
Wicemarszałek Sejmu


VAT w Polsce jest najwyższy w Unii Europejskiej, 23% na energię elektryczną. Dlaczego Brytyjczycy, Francuzi mogą płacić 5% VAT-u, i tak 8 państw w Unii Europejskiej, a Polacy mają płacić 23?

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >