Stanisław Tyszka o spotkaniu przywódców ugrupowań politycznych (marzec 2016)

01.04.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

31 marca 2016 r. na zaproszenie Marszałka Sejmu RP odbyło się spotkanie przywódców ugrupowań politycznych “Dialog i kompromis polityczny w Polsce”. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci ugrupowań politycznych: Włodzimierz Czarzasty (SLD), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Razem), Jarosław Gowin (Polska Razem), Jarosław Kaczyński (PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Paweł Kukiz (Kukiz’15), Ryszard Petru (Nowoczesna), Grzegorz Schetyna (PO), Przemysław Wipler (KORWiN), Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska) oraz Ryszard Terlecki (Wicemarszałek Sejmu) i Aneta Kordowska (p.o. Dyrektor Generalny Gabinetu Marszałka Sejmu).

Z zamieszczonej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej informacji o przewidywanej rocznej wysokości subwencji przysługującej partiom politycznym w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonymi w dniu 25 października 2015 r. wynika, że łączna kwota przeznaczana rocznie w ramach subwencji dla wszystkich uprawnionych ugrupowań wynosi 58 210 642,99 zł. Kukiz’15 nie otrzymuje subwencji, gdyż na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych mogą ją otrzymywać jedynie partie polityczne, które brały udział w wyborach do Sejmu samodzielnie tworząc komitet wyborczy lub weszły w skład koalicji wyborczej i spisały odpowiednią umowę. Natomiast ugrupowanie Pawła Kukiza startowało jako Komitet Wyborczy Wyborców, co przekreśla jego szanse na otrzymywanie subwencji.

Przewidywana wysokość subwencji na działalność statutową przysługującej partiom w latach 2016-2019

Partia Przewidywana roczna wysokość subwencji w zł
Prawo i Sprawiedliwość 18 543 370,32
Platforma Obywatelska RP 15 465 516,69
Nowoczesna Ryszarda Petru 6 207 895,14
Polskie Stronnictwo Ludowe 4 476 863,19
Sojusz Lewicy Demokratycznej* 4 318 845,77
Twój Ruch* 1 233 955,94
Unia Pracy* 493 582,38
Zieloni* 123 395,60
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja 4 171 704,23
Partia Razem 3 175 513,73
Łącznie 58 210 642,99
* Wysokość subwencji została ustalona przez podział łącznej kwoty przysługującej koalicji Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni w proporcjach ustalonych w umowie koalicyjnej (Sojusz Lewicy Demokratycznej: 70%, Twój Ruch: 20%, Polska Partia Socjalistyczna: 0%, Unia Pracy: 8%, Zieloni: 2%).

Jednak należy zauważyć że na spotkaniu, którego gospodarzem był Marszałek Sejmu RP brakowało reprezentantów wszystkich partii, którym subwencja przysługuje (Twój Ruch, Unia Pracy, Zieloni), co nie uprawnia do pełnoprawnego stwierdzenia, że podczas rozmów obecni byli “ludzie dysponujący w sumie 60 mln rocznie subwencji partyjnych”, kiedy de facto będzie to 56 359 709,07 zł. Margines błędu od tej kwoty przekracza uznawane przez nas 5%, przez co wypowiedź kwalifikujemy jako fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.