Stanisław Tyszka w Jeden na jeden

Stanisław Tyszka był gościem Bogdana Rymanowskiego w programie Jeden na jeden na antenie TVN 24. Mówił o przygotowaniach rządu do przyjęcia uchodźców w Polsce.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Tyszka

Rząd deklarował, że w marcu przyjmie pierwszą grupę stu uchodźców, zostali wysłani oficerowie łącznikowi do Grecji, żeby weryfikować. Podobno zweryfikowali pierwsze 67 osób.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na początku stycznia wiceszef MSWiA Jakub Skiba poinformował, iż „Grupa polskich oficerów łącznikowych, m.in. Straży Granicznej, uczestniczy w Grecji w procesie weryfikacji tożsamości 67 uchodźców wytypowanych w pierwszej kolejności do osiedlenia w Polsce

Jak wynika z dokumentów Komisji Europejskiej w Polsce aktualnie dostępnych jest 100 miejsc dla uchodźców. Jak czytamy w doniesieniach medialnych Beata Szydło na konferencji z 7 stycznia 2016r. w Radomiu zadeklarowała że jesteśmy w tej chwili w stanie przyjąć 100 uchodźców. Niestety nie udało nam się dotrzeć do materiału z tej części konferencji.

Stanisław Tyszka

Miesiąc temu został powołany zespół ds. zabezpieczenia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców pod kierownictwem ministra Błaszczaka i od stycznia trwają pracę nad rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie relokacji cudzoziemców w roku 2016.

Prawda Ukryj uzasadnienie

25 lutego 2016 wydano Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców, na mocy którego powołano Zespół do którego zadań należy, w szczególności, opracowywanie:

  • procedur w zakresie rozpatrywania wniosków w procesie przyjmowania i pobytu cudzoziemców objętych programem przesiedleń i relokacji, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności mogących wskazywać na zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Polski;
  • mechanizmów współpracy podmiotów odpowiedzialnych za rozpatrywanie ww. wniosków;
  • mechanizmów monitorowania procesów przesiedleń i relokacji;
  • sposobu monitorowania wypełniania przez relokowanych lub przesiedlonych cudzoziemców obowiązków związanych z przestrzeganiem polskiego prawa oraz obowiązków związanych z ich programem integracji;
  • stanowiska na temat funkcjonowania procedur związanych ze skutecznym wydalaniem z Polski cudzoziemców mogących stanowić zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa kraju.

Przewodniczącym Zespołu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli Mariusz Błaszczak.

25 stycznia 2016 r. opublikowano wraz z uzasadnieniem Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie relokacji cudzoziemców w roku 2016.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >