Stanisław Żmijan o lotnisku w Modlinie

17.05.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Lotnisko Warszawa-Modlin zarządzane przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. zostało w 2010 r. wpisane do rejestru lotnisk cywilnych prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W 2012 r. lotnisko zostało oficjalnie otwarte, co istotnie czyni je jednym z najmłodszych, publicznych portów lotniczych w Polsce. Z danych udostępnionych przez zarząd wynika, że w ciągu roku lotnisko jest w stanie obsłużyć ok. 3 mln pasażerów.

Według raportu opublikowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wynika, że lotnisko w Modlinie w 2017 r. obsłużyło 2 931 503 pasażerów. Stanowi to 5 miejsce w rankingu. Wyższe pozycje osiągnęły:

  1.    Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie – 15 730 330 pasażerów.
  2.    Lotnisko Kraków-Balice – 5 829 190 pasażerów
  3.    Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku – 4 601 982 pasażerów
  4.    Lotnisko Katowice-Pyrzowice – 3 877 235 pasażerów

W związku z powyższymi danymi wypowiedź posła Stanisława Żmijana uznać należy za fałszywą.

Share The Facts
Stanisław Żmijan
Poseł Platformy Obywatelskiej


Lotnisko w Modlinie jest na czwartym miejscu w rankingu, jeżeli chodzi o liczbę odprawianych pasażerów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.