Statystyki rynku pracy

W czasie debaty politycznej Jedynki Dariusz Joński przytoczył szereg liczb dotyczących sytuacji na polskim rynku pracy.

Sprawdzone wypowiedzi

Dariusz Joński

Dzisiaj my mamy niedobór [w ZUS] prawie 50 mld zł, trzeba rokrocznie z budżetu dorzucać na emerytury 50 miliardów

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych różnica pomiędzy składkami wpłacanymi przez ubezpieczonych, a wydatkami za rok 2010 wyniosła 71,4 mld zł, w 2011 było to 63.9 mld, rok później 53 mld, a w 2013r. 60,6 mld zł.

Dotacja z budżetu państwa była niższa od tych kwot i wynosiła w 2011 r. – 37,5 mld zł, w 2012 – 39,5 mld i w 2013 – 37,1mld.

Różnica pomiędzy deficytem a dotacją z budżetu jest pokrywana dzięki refundacji z tytułu składek do OFE, środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz pozostałych dochodów ZUSu.

Dariusz Joński

Gdyby 2 mln ludzi, którzy wyjechali za granicę, odprowadzali składki w Polsce, gdyby 2 mln ludzi, którzy dzisiaj nie pracują, pracowaliby, i te 1,5 mln, którzy są na umowach zlecenia…

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W październiku 2013 r. GUS podał, że w końcu 2012 r. poza granicami kraju przebywało czasowo ok. 2130 tys. mieszkańców Polski.

Według danych GUSu za lipiec 2014 r. w Polsce jest 1878,5 tys. bezrobotnych.

10 stycznia 2014 r. GUS podał wstępna informacje o osobach zatrudnionych na umowach zlecenie w 2012 r. liczba ta wynosi 1.35 mln.

Zgodnie z przyjętą przez nas metodologią różnica pomiędzy liczbami podanymi w wypowiedzi, a oficjalnymi danymi przekracza 5%, więc uznajemy ją za fałszywą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >