Stefan Niesiołowski Gościem Radia Zet

Wywiadu Monice Olejnik w programie Gość Radia Zet udzielał Stefan Niesiołowski.
Mówił między innymi o karach jakie ponosi Polska za przewlekłość w postępowaniach sądowych.

Sprawdzone wypowiedzi

Stefan Niesiołowski

My jesteśmy skazywani w Strasburgu za przewlekłość (o postępowaniu sądowym – przyp. red.) i Polska wielkie kary płaci.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W wyroku pilotażowym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego sprawy Rutkowski i inni przeciwko Polsce z 7 lipca 2015 r. uznano że przewlekłość postępowania jest sprzeczna z standardami konwencyjnymi funkcjonowania skargi na przewlekłość postępowania w Polsce i jest to problem systemowy w naszym kraju. Obecnie na rozwiązanie przez Trybunał czeka 600 podobnych spraw z Polski. Zwrócono także uwagę na zbyt małe funkcjonujące obecnie w Polskim systemie obowiązek zasądzenia kwoty pieniężnej w sytuacji stwierdzenia przewlekłości postępowania, wynoszący obecnie 20.000 zł (górna granica). Na problem ten zwróciła również uwagę Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >