Ilu lekarzy podpisało Deklarację Wiary?

05.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według stanu danych na 21 marca 2013 roku w Polsce zatrudnionych jest 126 825 lekarzy212 638 pielęgniarek wykonujących zawód. S. Niesiołowski w obliczeniach pominął jednak lekarzy dentystów, którzy także podpisali Deklarację Wiary. Zatrudnionych osób z tytułem lekarza jest więc 161 061.

Jak donosi Biuro Prasowe Klasztoru na Jasnej Górze, trzy tysiące lekarzy podpisało ową Deklarację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.