Stosunki polsko-rosyjskie podczas debaty o polityce zagranicznej

9 lutego szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski wygłosił w Sejmie Informację Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku, która poprzedziła sejmową debatę o polityce zagranicznej rządu. Dużo uwagi zostało w niej poświęconej relacjom polsko-rosyjskim, do których odniósł się także były minister spraw zagranicznych, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Sprawdzone wypowiedzi

Witold Waszczykowski

Z niepokojem obserwujemy rozbudowę Zachodniego Okręgu Wojskowego, który w 2016 r. wzbogacił się o trzy nowe dywizje.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

12 stycznia 2016 roku minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu ogłosił plany utworzenia trzech nowych dywizji w Zachodnim Okręgu Wojskowym obejmującym terytorialnie również graniczący z Polską obwód kaliningradzki. Plany te zostały jednak zrewidowane, w maju 2016 Szojgu poinformował, że z trzech nowych dywizji dwie zostaną umieszczone w Zachodnim, natomiast jedna w Południowym Okręgu Wojskowym. Każda z nich liczyć miała około 10 tysięcy żołnierzy.

29 listopada 2016 roku na posiedzeniu Kolegium Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej Szojgu powiadomił o zakończeniu procesu formowania dwóch nowych dywizji zmechanizowanych, które zostały rozlokowane w Zachodnim Okręgu Wojskowym na obszarze obwodów smoleńskiego, woroneskiego i biełgorodzkiego.

Ponieważ minister Waszczykowski przytoczył przestarzałe informacje, które nie odzwierciedlają w pełni stanu faktycznego, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Grzegorz Schetyna

Słyszymy: Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych, bardzo ważna inicjatywa, będzie powołana. Przecież inicjatywa powołania tej grupy i funkcjonowania tej grupy powstała za czasów rządów Platformy i PSL-u.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych została powołana w styczniu 2002 r. podczas oficjalnej wizyty prezydenta Władimira Putina w Polsce. Inauguracyjne spotkanie odbyło się w Moskwie w listopadzie 2002 r. Celem Grupy miało być prowadzenie regularnych konsultacji polsko-rosyjskich dotyczących spraw tzw. „trudnych” wynikających z zaszłości historycznych między Polską a Rosją. Chodziło m.in.: o sprawę śledztwa katyńskiego, a także kwestie odszkodowań dla obywateli polskich za pracę przymusową w b. ZSRR oraz Polaków – ofiar represji stalinowskich. Po powołaniu Grupa nie wykazywała znaczącej aktywności – w latach 2002 – 2008 odbyło się tylko jedno posiedzenie.

W wyniku wizyty premiera Donalda Tuska w Moskwie w lutym 2008 r. Grupa wznowiła działalność pod nowym kierownictwem. Na jej czele stanęli profesor Adam Daniel Rotfeld oraz profesor Anatolij Torkunow. W 2015 r. w wyniku pogorszenia relacji polsko-rosyjskich związanego z aneksją Krymu oraz wojną na wschodzie Ukrainy, z przewodniczenia grupie zrezygnował profesor Rotfeld, a działalność samej grupy została zawieszona.

W lutym 2017 r. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o ponownej reaktywacji Grupy. Jej nowym przewodniczącym po stronie polskiej został profesor Mirosław Filipowicz.

Ponieważ idea powołania Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, wbrew temu co twierdzi Grzegorz Schetyna, powstała na długo przed rządami Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a działania rządu PO-PSL doprowadziły jedynie do jej reaktywacji, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >