Struktura umów cywilnoprawnych w Polsce i Unii Europejskiej

Elżbieta Rafalska była gościem audycji Radia Wnet. Rozmowa dotyczyła w głównej mierze programu 500+ oraz efektów jakie od kwietnia ubiegłego roku wniosło jego wprowadzenie. W rozmowie Elżbieta Rafalska zadeklarowała, że ani wysokość świadczeń ani kryterium dochodowe w sztandarowym programie rządu PiS nie ulegną zmianie. Minister omówiła również niektóre efekty demograficzne jakie wniósł program. Wypowiedź dotycząca wzrostu liczby urodzeń została poddana naszej weryfikacji.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej w wywiadzie podkreśliła również iż nastąpiła poprawa na rynku pracy.

Zmienia się w Polsce struktura zatrudnieni. Kiedy od pierwszego stycznia obowiązuje minimalna stawka godzinowa w odniesieniu do umów zleceń, to może się okazać, że umowy na czas nieokreślony będą korzystniejsze również dla pracodawców, chcących zatrzymać w swojej firmie pracowników.

Wypowiedź odnosząca się ilości procentowej osób pracujących w oparciu na umowy zlecenia w Polsce i Unii Europejskiej również została poddana naszej analizie.

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Rafalska

Ciągle jednak ta struktura umów na czas nieokreślony, a określony w Europie jest znacznie korzystniejsza niż w Polsce. W Europie jest to średnia 14% a u nas ciągle około 27%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat osoby pracujące na czas określony stanowiły w 2015 roku w państwach Unii Europejskiej 14,1% wszystkich zatrudnionych. W Polsce wskaźnik ten wynosił 28% i był najwyższy w całej Unii.

Elżbieta Rafalska

W skali całego roku dało to w skali całego kraju większą liczbę urodzeń o ponad 16 tys. Takiego skoku dawno nie było.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami dostępnymi w raporcie GUS “Sytuacja demograficzna Polski w 2016 roku”, w roku ubiegłym urodziło się 385 tys. Dzieci. Oznacza to wzrost liczby urodzeń w stosunku do roku 2015  – w 2016 urodziło się o 15,7 tys. dzieci więcej niż w roku 2015. Liczba ta stanowi największy oraz jeden z nielicznych wzrostów liczby urodzeń w stosunku do roku poprzedzającego w okresie ostatnich 7 lat. Inny wzrost urodzeń zanotowano w roku 2014 kiedy to urodziło się o 5,6 tys. dzieci niż w roku 2013.

Warto nadmienić, że od wspomnianego przez minister Rafalską większy był wzrost urodzeń z 2008 roku kiedy to urodziło się o 26,6 tys. dzieci niż w roku 2007.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >