Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce

Gościem Salonu politycznego Trójki była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W rozmowie przytoczyła ona między innymi dane mówiące o sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce.

Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych „Zostań Społecznym Komandosem!”. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Rafalska

Bezrobocie kobiet (w Polsce – przyp. Demagog) jest według Eurostatu niższe dzisiaj niż bezrobocie mężczyzn.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według najbardziej aktualnych danych Eurostatu (wrzesień 2017), stopa bezrobocia wśród kobiet była niższa niż wśród mężczyzn. Wśród kobiet wynosiła ona 4,5%, podczas gdy wśród mężczyzn było to 4,7%.

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
minister rodziny, pracy i polityki społecznej


Bezrobocie kobiet (w Polsce) jest według Eurostatu niższe dzisiaj niż bezrobocie mężczyzn.

Elżbieta Rafalska

Już w tej chwili wiemy, że tych urodzeń jest niemalże 19 tys. więcej, jeżeli policzymy rok do roku od stycznia do sierpnia tego roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanymi w Biuletynie Statystycznym 9/2017, liczba narodzin żywych w Polsce w 2016 roku (do sierpnia) wyniosła około 253 tys, a w analogicznym okresie 2017 roku – około 272 tys. Biorąc pod uwagę zaokrąglenia przyjęte przez GUS w swoim biuletynie, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
minister rodziny, pracy i polityki społecznej


Już w tej chwili wiemy, że tych urodzeń jest niemalże 19 tys. więcej, jeżeli policzymy rok do roku od stycznia do sierpnia tego roku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >