Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców – gość Kontrwywiadu RMF FM

Szef Urzędu do Spraw Cudoziemców Rafał Rogala był gościem Konrada Piaseckiego w porannej audycji radiowej – Kontrwywiad RMF FM. Tematem rozmowy była kwestia uchodźców i gotowości Polski do przyjęcia ich obowiązkowej kwoty, zaproponowanej przez Komisję Europejską.

Sprawdzone wypowiedzi

Rafał Rogala

W 2013 roku do Polski przyjechało 15 tys. osób, które złożyły wnioski o nadanie statusu uchodźcy

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według statystyk (Tab. 1) Urzędu ds. Cudzoziemców w 2013 roku dokładnie 15253 osób złożyło wniosek o nadanie statusu uchodźcy w RP.

Rafał Rogala

Piasecki: To byli przede wszystkim Rosjanie i Czeczeni.

Rogala: To byli Rosjanie narodowości czeczeńskiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Najwięcej wniosków o nadanie statusu uchodźcy zgodnie z danymi UDSC złożyli obywatele Federacji Rosyjskiej – było ich aż 12849 i ogółem stanowili ok. 84% wszystkich złożonych wniosków. Na drugim miejscu pod tym względem byli Gruzini (1245 wnioski, ok. 8%), a na trzecim Syryjczycy (255, ok. 1,5%).

Rafał Rogala

Jesteśmy otwarci chociażby na Ukraińców. 830 tys. wiz w zeszłym roku, to o czymś świadczy. 65 tys. wniosków w tym roku – też o czymś świadczy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ciągu całego 2014 roku, urzędy konsularne wydały 1 489,531 wiz (dane na podstawie Raportu konsularnego 2014 opublikowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP). Dla Ukraińców wydano ponad 830 tys. wiz w 6 placówkach dyplomatycznych znajdujących się na terenie Ukrainy.

Demagog.png

Druga część wypowiedzi jest zgodna z danymi przesłanymi przez Urząd Do Spraw Uchodźców. Od początku roku do 27 sierpnia 2015 r. wojewodowie przyjęli 65 224 wnioski (pobyt czasowy, stały i rezydent) – więcej niż w całym 2015 r. (64 868).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >