Szkolenia rezerwy

Kontrwywiad RMF FM

Sprawdzone wypowiedzi

Tomasz Siemoniak

Myślimy o tym, żeby w następnych latach zintensyfikować szkolenia rezerwistów. To co przywróciliśmy rok temu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Szkolenia dla rezerwistów zostały przywrócone w 2013r.

30 listopada 2012r. wpłynął projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

Z kolei Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła rozporządzenie 20 lutego 2013r. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu byli: Tomasz Siemoniak – Minister Obrony Narodowej oraz gen. Mieczysław Cieniuch – Szef Sztabu Generalnego WP.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >