Terroryzm na przestrzeni lat w Europie

Dzisiejszym Gościem Poranka w TVP INFO była przewodnicząca klubu poselskiego Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Rozmowę zdominowała kwestia kolejnego zamachu przeprowadzonego w Londynie. Pani poseł odniosła się w niej do statystyk obrazujących skalę terroryzmu w Europie Zachodniej.

Sprawdzone wypowiedzi

Katarzyna Lubnauer

Ilu Europejczyków w latach 2000-2014 było wśród wszystkich ofiar ataków terrorystycznych? 2,6%.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem Global Terrorism Index 2015 przygotowanym przez Institute for Economics & Peace, jedynie 2,6% ogólnej liczby ofiar ataków terrorystycznych (uwzględniając ataki z 11 września 2001 r., bez ich uwzględniania jest to 0,5% ogółu) w latach 2000 – 2014 miało miejsce w krajach Zachodu. Zdecydowana większość z nich (70% ofiar ataków od 2006 r.) zginęła w akcjach przeprowadzanych przez tzw. samotnych wilków. Jak jednak podkreślają autorzy, islamski fundamentalizm nie był ich główną przyczyną na przestrzeni ostatnich 9 lat. Według raportu, 80% ofiar ataków samotnych wilków zginęło w zamachach motywowanych prawicowym ekstremizmem, nacjonalizmem, nastrojami antyrządowymi, politycznym ekstremizmem oraz innymi formami supremacji.

Raport bierze jednak pod uwagę nie tylko kraje europejskie, co sugeruje w swojej wypowiedzi Katarzyna Lubnauer, ale również Australię oraz Amerykę Północną. Z tego też względu uznajemy wypowiedź za manipulację.

Katarzyna Lubnauer

W Polsce ginie 1 kobieta na 2,5 doby na skutek przemocy domowej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według raportu Kongresu Kobiet Polskich z 2009 roku, każdego roku w Polsce około 150 kobiet ginie w wyniku przemocy domowej, co w przybliżeniu daje 1 ofiarę śmiertelną na 2,5 doby. W 2016 roku, liczba odnotowanych przypadków przemocy wobec kobiet wyniosła 66 930, czyli ponad 6 razy więcej niż liczba zgłoszonych przypadków przemocy wobec mężczyzn.

Katarzyna Lubnauer

W historii Europy były 4 lata, w których liczba ofiar aktów terrorystycznych przekraczała 400 osób rocznie. I to nie są te lata w tej chwili. To są lata 1972, 1974 bodajże, 1980 i 1988.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych Global Terrorism Database (otwartej bazy aktów terrorystycznych prowadzonej przez University of Maryland w USA), opracowanych przez Huffington Post, w latach 1970-2015, miały miejsce 4 przypadki, kiedy liczba ofiar zamachów terrorystycznych w Europie Zachodniej przekroczyła 400 – były to lata 1972, 1974, 1980, i 1988.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >