Tomasz Nałęcz o poparciu dla Prezydenta

16.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Fakt, że Prezydent Komorowski cieszy się zaufaniem 80% Polaków potwierdza Komunikat z badań CBOS “Zaufanie do polityków w listopadzie”. Z kolei Komunikat z badań “Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i władz samorządowych” pokazuje, że działalność Prezydenta Bronisława Komorowskiego dobrze ocenia 88% wyborców SLD.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.