Tomasz Siemoniak gościem programu Jeden na jeden

Tomasz Siemoniak był dzisiaj gościem Bogdana Rymanowskiego w programie Jeden na jeden. Przedmiotem rozmowy była niedzielna konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej i pomysł likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej.

Sprawdzone wypowiedzi

Tomasz Siemoniak

PiS zlikwidował Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa uległa likwidacji. Od dnia 1 sierpnia 2016 roku obowiązki dotychczasowej Rady przejęły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej. Ostatnim przewodniczącym ROPWiM była Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa.

Do głównych zadań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa należało:

  1. sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci,
  2. inspirowanie oraz współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych, a także popularyzowanie miejsc, wydarzeń i postaci historycznych związanych z walkami i męczeństwem,
  3. ocenianie stanu opieki nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci narodowej, a w szczególności nad pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz walk narodowowyzwoleńczych, cmentarzami ofiar hitlerowskiego terroru, muzeami walk i martyrologii, a także izbami pamięci narodowej,
  4. sprawowanie funkcji opiniodawczej i opiekuńczej wobec muzeów walk i męczeństwa,
  5. opiniowanie pod względem historycznym i artystycznym wniosków o trwałe upamiętnienie miejsc wydarzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa,
  6. współdziałanie w sprawowaniu opieki nad miejscami walk i męczeństwa Narodu Polskiego za granicą.

Podczas niedzielnej konwencji programowej Platforma Obywatelska zapowiedziała likwidację Instytutu Pamięci Narodowej oraz podzielenie jego kompetencji pomiędzy przywróconą Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Główną Komisję Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Dział edukacyjny IPNu miałby z kolei stać się częścią Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >