Tomasz Siemoniak o misjach zagranicznych niemieckich sił zbrojnych

07.11.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według oficjalnej strony internetowej Bundeswehry niemieckie wojsko prowadzi obecnie 17 misji.

Są to misje m.in. w: Kosowie, Libanie, Iraku, Jordanii, Sudanie, Dżibuti, Maroko, Mali

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.